GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tuy Phước: Lễ tưởng niệm tôn sư và ra mắt trụ trì chùa Bình Quang

Sáng ngày 24/4/2022, (nhằm ngày 24/3/Nhâm Dần), chùa Bình Quang huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, tổ chức lễ tưởng niệm (huý kỵ) Cố Hoà thượng thượng Như hạ Hương và ra mắt tân trụ trì chùa Bình Quang.

Quang lâm chứng Minh và tham dự có HT. Thích Trí Giác, viện chủ tổ đình Minh Tịnh; HT. Thích Trí Viên, Viện trưởng Học viện Bodhidharma, bang Colorado; HT Thích Thị Quyên đương kim trụ trì chùa Bình Quang; HT Thích Giác Trí, viện chủ chùa Minh Giác, Tp. Thủ Đức; cùng chư tôn Hoà thượng, thượng toạ, Đại đức Tăng Ni, chư huynh đệ, pháp lữ và quý Phật tử gần xa.

 

 

Sau phần giới thiệu và tuyên bố lý do, Hoà thượng Thích Thị Quyên đã tuyên bố truyền trước Đại chúng trao trách vị trụ trì cho Đại đức Thích Đồng Thuận. Trong lời phát biểu, Hoà thượng đã nhấn mạnh đến vai trò của người trưởng tử Như Lai là phải nêu cao trách nhiệm hoằng pháp lợi sanh "thượng cầu Phật đạo, hạ hoá quần sanh". Đây cũng là một trong những trách nhiệm vô cùng quan trọng của một vị trụ trì.

 

 

Tiếp theo, Đại chúng lắng nghe nội dung của Quyết Định trụ trì chùa Bình Quang do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ban hành. Sau lời phát nguyện trụ trì của Đại đức Thích Đồng Thuận, HT. Thích Giác Trí, Bổn sư của Đại đức đã có lời huấn từ nhắc nhở Đại đức về hạnh nguyện của người tu sĩ nói chung, và người trụ trì nói riêng. 

Sau đó, Hoà thượng Thích Trí Giác đã có lời đạo từ đối với Đại đức tân trụ trì. Hoà thượng ghi những lời huấn từ đưa vào trong khung hình trang trọng gửi tặng Đại đức. Lời huấn từ nhắc người tu, người trụ trì làm sao phát triển ngôi chùa, tiếp tăng độ chúng, hướng dẫn Phật tử tu học. Để làm được điều đó thì phải trên hoà dưới thuận như tên của Đại đức, lắng nghe lời chỉ dạy của Hoà thượng viện chủ…

Đại đức Thích Đồng Thuận tốt nghiệp Trung cấp Phật học Bình Định khoá 7,  tốt nghiệp Cử nhân khoá XII,  chuyên khoa Triết học Phật giáo, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh và hiện đang theo học chương trình cao học khoá III tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Sau lễ ra mắt tân trụ trì, Hoà thượng Thích Phước Minh cùng chư Tăng thực hiện nghi thức cúng Phật, cúng Giác linh. 

Buổi lễ kết thúc sau phần cúng dường trai Tăng và cảm tạ tri ân.

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang