GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tx An Nhơn: Ni trưởng Thích Nữ Thị Chí viên tịch

Môn đồ pháp quyến ni chúng chùa Long Hương kính tiếc báo tin:

Ni trưởng Thích Nữ Thị Chí

Giáo phẩm Phật giáo Ni bộ tỉnh Bình Định

 

 

Do niên cao lạp trưởng đã an nhiên thị tịch vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2019 (nhằm ngày 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi), tại chùa Long Hương, số 73 đường Trần Quang Diệu, Kv. Bắc Phương Danh, P. Đập Đá, Tx An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thế thọ 84 năm. Hạ lạp 48 năm

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2019 (nhằm ngày 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi).

Kim quan được tôn trí tại chùa Long Hương (số 73 đường Trần Quang Diệu, Kv. Bắc Phương Danh, P. Đập Đá, Tx An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2019 (nhằm ngày 12 tháng 7 năm Kỷ Hợi)

Lễ tưởng niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2019 (nhằm ngày 16 tháng 7 năm Kỷ Hợi). Sau đó, là lễ cung tống kim quan nhập bảo tháp tại tổ đình Nhạn Sơn xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn.

 

Ban TTTT

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang