GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hướng vọng ngày Phật thành Đạo PL. 2566

HƯỚNG VỌNG NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch đức Thế Tôn Từ Phụ!

Cuối đêm đông lạnh buốt,

Đuốc tuệ Người rạng soi,

Cõi Ta Bà động chuyển,

Truyền tụng mãi âm ba:

Thích Ca Phật thành đạo!

Hôm nay, ngày mùng 08 tháng 12 Phật lịch 2566, từ Bắc Ấn đến Trung Việt, khí trời đã quen dần hơi lạnh mùa đông, cỏ cây đã sẵn sàng đợi nắng xuân gọi thức, lòng người con Phật lại hân hoan hướng về kỉ niệm ngày Thành đạo của đấng Như Lai, ngày địa cầu rung chuyển bởi sự xuất hiện của một vị Phật Chánh Đẳng Giác:

“Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Thế Tôn, Bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác. Chính một người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài người"[1].

Chúng con tự nghĩ:

Hơn 26 thế kỉ qua, giá trị từ hành trình tìm đạo của Ngài vẫn luôn là bài học lớn cho hàng đệ tử chúng con gẫm suy và lấy đó làm đề mục nhắc nhở chúng con tinh tấn tu học mỗi ngày. Thật vậy, còn nhớ, những ngày đầu cuộc đời tu sỹ, được đọc về lịch sử đời Ngài, chúng con như nhận được nguồn năng lượng vô hình thôi thúc phải liên tục, phải dõng mãnh, phải quyết tâm đi theo con đường mà Ngài đã dày công hướng đạo. Đến khi tiếp nhận giới pháp, được chính thức tham dự vào hàng ngũ “Trưởng tử Như Lai”, chúng con lại càng ý thức được rằng: chính mình là người thừa tự giáo pháp của Ngài, là người tiếp bước Ngài đem ánh sáng chân lý vào đời, là người nối dài đêm Thành đạo thiêng liêng.

 

Thượng tọa Thích Thị Tấn cùng chư Tăng hướng dẫn Phật tử chùa Phú Thọ cử hành Lễ Phật Thành Đạo

 

Kỷ niệm ngày Thành đạo, chúng con xin bày tỏ niềm hạnh phúc khi được là người Thế Tôn phó chúc, niềm hạnh phúc khi là người nguyện cả đời bước theo lý tưởng Thế Tôn khai sáng, niềm hạnh phúc khi được tự hào tôn xưng Thế tôn là “Thầy của chúng con”.

Chút phước mọn hôm nay gần bóng Phật,

Con nghe như dìu dịu một mùi hương,

Và phảng phất một tình thương êm ái,

Qua huyết quản rộn ràng dâng mạch sống

Con tự nhủ qua rồi cơn ác mộng

Để theo Ngài vượt khỏi bến trầm luân

Xin cho con một tiềm lực tinh thần

Để vững bước giữ trần ai phiền lụy!

Xin ca tụng sự kiện Thế Tôn Thành Đạo, xin tán dương trang sử vàng trong dòng chảy tôn giáo nhân loại, xin hân hoan mừng kỉ niệm ngày mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nhân bản, bình đẳng, vô ngã và từ bi.

Xin lắng lòng hướng về ca dương đức Buddha Sakya Muni, bậc thầy vĩ đại của nhân loại, một con người kỳ vĩ xuất hiện trong thế giới thường nhân, với trí tuệ siêu xuất thể hiện qua ngôn ngữ, văn tự thường tình đã để lại âm vang chấn động trong lịch sử tôn giáo và triết học.

Giờ này, xin nâng cao ngọn đèn pháp, ngọn đèn tiếp lửa giữa đêm đông hùng tráng, ngọn đèn khơi nguồn từ nhiệt huyết tìm đạo Tất-đạt-đa, ngọn đèn của trí tuệ bao la, ngọn đèn của tình thương vô ngã. Nơi Trung Việt nguyện hướng về đại tháp Giác Ngộ, cội Bồ Đề Bắc Ấn, một dạ sắc son, một lòng quy ngưỡng, một tâm tín thành cúng dường Thế Tôn bậc Đẳng Giác.

Vọng ngưỡng Từ Tôn thầm gia hộ!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

                                                                             Chùa Phú Thọ,

                                                    Ngày mùng 08 tháng Chạp năm Nhâm Dần.

                                                                             TT. Thích Thị Tấn

 

[1] Kinh Tăng Chi bộ I, phẩm Một Người.

Lên đầu trang