GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

An Nhơn: Thượng toạ Thích Nguyên Khai trụ trì Tổ đình Bích Liên viên tịch

CÁO PHÓ

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN TỔ ĐÌNH BÍCH LIÊN

Kính tiếc báo tin:

Thượng toạ Thích Nguyên Khai

Trú trì Tổ Đình Bích Liên, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

 

 

Vì bệnh duyên, Thượng Toạ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 15h00’ ngày 08 tháng 3 năm 2021 (nhằm  ngày 25 tháng Giêng năm Tân Sửu), tại Tổ đình Bích Liên, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trụ thế: 85 năm.

Giới lạp: 53 năm.

Lễ nhập kim quan cử hành vào lúc 15h30 ngày 9/3/2021 (26/Giêng/Tân Sửu)

Lễ di quan trà tỳ vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 3 năm 2021 (nhằm ngày 29 tháng giêng năm Tân Sửu) 

TM. Môn đồ Pháp quyến 

Trưởng Pháp tử 

Tỳ kheo. Thích Hồng Thanh

 

Ban TTTT PG Bình Định

Lên đầu trang