GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban hướng dẫn PB GĐPT khai khóa học huynh trưởng đợt 2

Ngày 18/12/2022 Ban hướng dẫn PB GĐPT thị xã An Nhơn đã khai khóa bậc kiên lớp học Huynh trưởng mở mới cho toàn thể anh chị Huynh trưởng trong thị xã An Nhơn.

 

 

Quang lâm chứng minh Đại đức Thích Nhuận Tịnh, chánh thư ký ban HDPT tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban HDPT thị xã An Nhơn; Đại đức Thích Đức Giáo, phó ban TT-TT tỉnh Bình Định, cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Long Đa.

Về phía phân ban GĐPT tỉnh Bình Định có Huynh Trưởng Cấp Tấn Thị Đông - Huỳnh Trọng Thu, trưởng Phân Ban GĐPT tỉnh Bình Định; Huynh trưởng cấp tín Nhật Viễn - Võ Xuân Vĩnh, chánh thư ký Phân Ban GĐPT tỉnh Bình Định.

Khóa học có gần 50 học viên tham dự. Khóa học nhằm giúp các Huynh trưởng trau dồi kỹ năng cũng như kiến thức vững chắc để vận dụng vào việc duy trì và phát triển tổ chức áo Lam GĐPT.

Đại đức Thích Nhuận Thịnh có lời tán thán và khuyến tấn động viên các huynh trưởng. Sau đó, Huynh trưởng cấp Tấn Thị Đông - Huỳnh Trọng Thu ân cần nhắc nhở, động viên các huynh trưởng tham gia khóa học đạt nhiều niềm vui và thu nhiều kết quả.

 

 

 

 

 

 

 Thị Kỳ/Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang