GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh họp tổ chức Đại Giới đàn năm 2020.

Ngày 09.10.2019 (11.09. Kỷ Hợi), chư Tôn đức và Cư sĩ Phật tử Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã quang lâm văn phòng Ban Trị sự tỉnh, 114 Tăng Bạt Hổ, Tp. Quy Nhơn tham dự cuộc họp nhằm thảo luận công tác tổ chức Đại Giới đàn tại tỉnh nhà vào năm 2020 và một số Phật sự quan trọng khác.

Chủ trì cuộc họp: HT.Thích Nguyên Phước, UV Thường trực HĐTS.GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng điểm lại tình hình chung và đánh giá cao những thành tựu của các Đại Giới đàn do Ban Trị sự tỉnh nhà đã tổ chức trong thời gian qua và gần đây nhất là Đại Gới đàn Tâm Hoàn. Tất cả là nhờ truyền thống đoàn kết hòa hợp của Phật giáo Bình Định, sự thống nhất ý chí và hành động của chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn Thiền đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định. Hòa thượng mong muốn chư Tôn đức trong cuộc họp tích cực thảo luận, góp ý kiến để kiện toàn thành phần nhân sự và thống nhất việc tổ chức Đại Gới đàn gồm: Danh xưng, thời gian, địa điểm và đặc biệt là thành phần nhân sự của Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, các Ban chuyên trách và Chức sự Đạo tràng. Sau đó, chư tôn đức các Ban Trị sự thành phố, thị xã, huyện báo cáo số lượng học viên để thống nhất địa điểm mở lớp Sơ cấp Phật học.

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

Theo đó cuộc họp đã thống nhất chọn danh xưng của Đại Giới đàn là “Trí Hải Bích Liên”; Thời gian tổ chức: Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2020 (24 – 28 tháng 3 năm Canh Tý); Địa điểm tổ chức: 1. Tổ đình Long Khánh (chư Tăng), 2. Chùa Tâm Ấn (chư Ni). Cuộc họp đã nhất trí cung thỉnh thành phần nhân sự của Hội đồng Thập sư, Ban Kiến đàn, Ban Giám khảo, các Ban chuyên trách và Chức sự Đạo tràng của Đại Giới đàn. Tất cả sẽ được thông qua tại Hội nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định mở rộng vào ngày 26/9/Kỷ Hợi sắp đến.

Về việc mở lớp Sơ cấp Phật học tại tỉnh nhà, sau khi văn phòng Ban Trị sự tổng hợp số lượng học viên tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh gần 100 vị và kết hợp với sự phát tâm đảm trách việc đưa đón, ẩm thực và giảng dạy của chư Tôn đức trú trì, và đặc biệt ưu tiên cho 2 Ban Trị sự có số lượng học viên đông nhất, cuộc họp đã nhất trí chọn 02 điểm mở lớp Sơ cấp Phật học là: 1. Chùa Thiên An, P. Bình Định dành cho các học viên thuộc huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã An Nhơn; 2. Chùa Gia Khánh, xã Phước Lộc dành cho các học viên thuộc huyện Tây Sơn, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Thời gian và chương trình giảng dạy là 02 năm. Về thủ tục hành chánh thì 02 Lớp Sơ cấp Phật học trực thuộc sự quản lý, điều hành của Trường Trung cấp Phật học Bình Định.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trước khi cuộc họp kết thúc, Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự đúc kết các nội dung đã được cuộc họp nhất trí và đề nghị văn phòng Ban Trị sự chuẩn bị thật tốt các nội dung về việc tổ chức Đại Giới đàn và Lớp Sơ cấp Phật học để phổ biến và lấy ý kiến thêm tại Hội nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định mở rộng vào ngày 26/9/Kỷ Hợi sắp đến. Từ nay, Văn phòng triển khai việc phát hành Thiệp Cung thỉnh và thư mời rộng rãi đến chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni và quý Phật tử tham dự Hội nghị được đông đủ, góp phần cho công tác tổ chức được hanh thông và thành tựu. Hòa thượng tán dương tinh thần hoan hỷ và tích cực của chư Tôn đức cùng Phật tử và tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11g00 cùng ngày.

Những hình ảnh về cuộc họp: 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Người Qua Đường, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Lê Ngọc, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Người Qua Đường, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Chùa Minh Tịnh, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Tin: Thiện Hải, ảnh: Quảng Tiến

 

Lên đầu trang