GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban tổ chức và chương trình tang lễ NT Thích Nữ Hạnh Văn

 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HẠNH VĂN

 

- Viện chủ chùa Tịnh Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 

I.TRƯỞNG BAN:                  HT. Thích Hồng Thiện

- Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật Giáo GHPGVN tỉnh Bình Định

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì chùa Vĩnh Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

II. CÁC PHÓ BAN:

TT. Thích Đồng Thành

- Trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì chùa Thiên An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

NT. Thích Nữ Hạnh Quang

- Phó Ban Trị sự, Trưởng Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định

- Trú trì Chùa Tâm Ân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

SC. Thích Nữ Vạn Ngọc

- Trú trì Chùa Tịnh Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

 

III. CÁC TIỂU BAN:

1. BAN THƯ KÝ

ĐĐ. Thích Đồng Hội

- Phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì chùa Hưng Quang, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

SC. Thích Nữ Minh Phước

- Thường trú Cư xá Ni - Tu viện Nguyên Thiều

2. THỦ QUỸ

SC. Thích Nữ Vạn Ngọc

- Trú trì Chùa Tịnh Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

SC. Thích Nữ Vạn Tịnh

- Chúng thường trú chùa Tịnh Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

3. XƯỚNG NGÔN

ĐĐ. Thích Vạn Nghĩa

- Trú trì chùa Bảo Phước, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

ĐĐ. Thích Tâm Nguyện

- Tăng thường trù chùa Hiển Nam, thành Phố Quy Nhơn

 4. TIẾP TÂN

Chư Tăng:

HT.Thích Hồng Thiện

- Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật Giáo GHPGVN tỉnh Bình Định

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì chùa Vĩnh Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

TT. Thích Đồng Thành

- Trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì chùa Thiên An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

ĐĐ. Thích Quảng Nghĩa

- Trú trì tịnh thất Phước Ân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Chư Ni:

NT. Thích Nữ Thông Nhiên

- Trú trì tịnh thất Phổ Hiền, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

NT. Thích Nữ Hạnh Giải

- Thường trú chùa Tâm Ấn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

NS. Thích Nữ Hải Tuệ

- Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng ban PBNG GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì Chùa Phước Hội, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Chính quyền:

HT. Thích Phước Điền

- Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì chùa Liên Trì, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

ĐĐ. Thích Đồng Hội

- Chánh Thư Ký GHPGVN thị xã An Nhơn

- Trú trì chùa Hưng Quang, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

5. TIẾP LỄ:

SC. Thích Nữ Minh Hiền

- Trú trì chùa Thanh Long, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

SC. Thích Nữ Giác Minh

- Trú trì Chùa Thiên Phước -  huyện Tuy Phước – Bình Định

SC. Thích Nữ Minh Thức

- Trú trì chùa Minh Đức, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

6. THIẾT TRÍ:

ĐĐ. Thích Vạn Giới

- Thường trú Tổ đình Thiên Bình, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

ĐĐ. Thích Đồng Luận

- Trú trì chùa Kim An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

SC. Thích Nữ Đức Nguyện

- Trú trì chùa Bửu Thắng, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

 7. THÔNG SỰ:

ĐĐ. Thích Đồng Luận

- Trú trì chùa Kim An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

SC. Thích Nữ Đồng Xuân

- Trú trì chùa Quan Âm, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

8. CUNG NGHINH:

- Ni chúng Chùa Hải Quang, huyện Tuy Phước

9. HẦU KIM QUAN

- Ni chúng Chùa Hải Quang, huyện Tuy Phước

10. THỊ GIẢ

- Ni sinh trường TCPH Bình Định, Tu viện Nguyên Thiều

11. TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG

Ni chúng chùa Hải Quang

Phật Tử Chùa Tịnh Hòa

12. GIẢI KHÁT:

Ni chúng chùa Hải Quang

Phật Tử Chùa Tịnh Hòa

13. HƯƠNG ĐĂNG - CHUNG CỔ

SC. Thích Nữ Minh Chiếu

- Ni thường trú chùa Sanh Liên, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

SC. Thích Nữ Minh Thuần

- Trú trì chùa Hàm Long, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

14. TRUYỀN THÔNG

ĐĐ. Thích Đức Giáo

-Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Phật giáo thị xã An Nhơn

-Trú trì Chùa Long Đa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Ban TTTT thị xã An Nhơn

15. TIỂU BAN DI KIM QUAN

- Gia Đình Phật Tử thị xã An Nhơn

16. TIỂU BAN ÂM THANH ÁNH SÁNG

- Gia Đình Phật Tử chùa Tịnh Hòa

17.TRẬT TỰ

- Gia Đình Phật Tử Chùa Tịnh Hòa

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

 

 

Ngày 08 tháng 02 năm Nhâm Dần (10/3/2022)

 

07 giờ 30   : Cung nghinh Chư tôn Thiền đức Tăng Ni.

08 giờ 00   : Lễ cung an chức sự.

08 giờ 30   : Niêm hương bạch Phật.

09 giờ 00   : Lễ nhập kim quan.

10 giờ 00   : Lễ thọ tang.

11 giờ 00   : Thọ trai.

14 giờ 00   : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

17 giờ 00   : Dược thực.

19 giờ 00   : Luân phiên tụng niệm.

 

Ngày 09 tháng 02 năm Nhâm Dần (11/3/2022)

 

04 giờ 00   : Công phu khuya.

06 giờ 00   : Tiểu thực.

07 giờ 00   : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

10 giờ 00   : Cúng ngọ và cung tiến Giác linh.

11 giờ 00   : Thọ trai.

14 giờ 00   : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm.

15 giờ 00   : Phụng Linh mô Lễ Phật và Yết Tổ.

17 giờ 00   : Dược thực.

19 giờ 00   : Thắp nến tưởng niệm.

 

Ngày 10 tháng 02 năm Nhâm Dần (12/3/2022)

 

04 giờ 00   : Công phu khuya.

06 giờ 00   : Tiểu thực.

07 giờ 00   : Phúng viếng và luân phiên tụng niệm .

10 giờ 00   : Cúng ngọ và cung tiến giác linh.

11 giờ 00   : Thọ trai.

14 giờ 00   : Lễ Truy niệm công đức.

16 giờ 00   : Phụng tống kim quan nhập Bảo Tháp

16 giờ 30   : Thượng chân dung.

17 giờ 00   : Hoàn mãn.

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Lên đầu trang