GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chư Ni trang nghiêm Bố tát tại chùa Tâm Ấn

Sáng ngày 17/06/2023 (nhằm ngày 30/4 Quý Mão), toàn thể chư Ni GHPGVN tỉnh Bình Định đã vân tập về Trường hạ Ni tại chùa Tâm Ấn (số 58B Ngô Quyền, Tp. Quy Nhơn, là điểm tập trung An cư Kiết hạ của chư Hành giả trong ba tháng), để Bố Tát định kỳ. Đây cũng là kỳ Bố tát thuyết giới đầu tiên của chư hành giả trong ba tháng An cư Kiết hạ. PL: 2567- DL: 2023, và có 120 chư Ni trong tỉnh tập trung tham dự.

 

 

Truyền thống lễ Bố-tát đã có từ khi Đức Phật còn tại thế. Chiếu theo lời thỉnh cầu của vua Tần Bà Sa La, Đức Phật chấp thuận cho chúng Tỳ-kheo cùng sống trong một vùng phải tập họp lại một chỗ gọi là giới trường vào ngày tháng có không và không trăng để thuyết giới, tức đọc giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa.

 

 

Sau khi lễ Tổ, lễ Phật, chư tôn đức Ni lắng nghe Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Quang tuyên đọc giới bổn. 

Bố tát thuyết giới định kỳ nửa tháng một lần là dịp để chư Ni trong toàn tỉnh sinh hoạt, gắn bó theo tinh thần hòa hợp, thanh tịnh, đoàn kết.

Một số hình ảnh Bố tát:

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 5 người và đền thờ

 

Có thể là hình ảnh về 8 người, đền thờ và văn bản

 

Có thể là hình ảnh về 2 người và đền thờ

 

 

 

 

Có thể là hình ảnh về 5 người và đền thờ

 

Có thể là hình ảnh về 10 người và đền thờ

 

Minh Thức/Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang