GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỨC SỰ ĐẠO TRÀNG TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

CHỨC SỰ ĐẠO TRÀNG

TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TỊNH

 

 • Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định;
 • Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Bình Định;
 • Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước;
 • Trú trì chùa Gia Khánh, huyện Tuy Phước.

 

CHỨNG MINH

 • Thích Giác Trí, Viện chủ chùa Long Hòa, huyện Phù Cát.
 • Thích Liễu Giải, Viện chủ chùa Bửu Liên, huyện Tuy Phước.
 • Thích Nguyên Phước, Viện chủ Tổ đình Long Khánh, TP. Quy Nhơn.
 • Thích Nguyên Chơn, Trú trì chùa Liên Hoa, Tp. Quy Nhơn.
 • Thích Thiện Trụ, Viện chủ Tổ đình Phổ Quang, huyện Tuy Phước.
 • Thích Viên Đạt, Trú trì chùa Giác Nguyên, Tx. An Nhơn.
 • Thích Như Quang, Trú trì chùa Đại Viên, huyện Tây Sơn.

 

SÁM CHỦ

 • Thích Hạnh Hòa, Viện chủ chùa Long Phước, huyện Tuy Phước.
 • Thích Thị Quyên, Trú trì chùa Bình Quang, huyện Tuy Phước.

 

CÔNG VĂN

 • Thích Nguyên Thông, Viện chủ chùa Sơn Bình, huyện Tuy Phước
 • ĐĐ.Thích Nhuận Hiếu, Trú trì chùa Thiên Bửu, huyện Phù Cát.

 

KINH SƯ

 • Thích Hữu Thông, Trú trì chùa Luật Bình, huyện Tuy Phước.
 • ĐĐ.Thích Vạn Đạt, Trú trì chùa Thiên Quang, Tx. An Nhơn.
 • ĐĐ.Thích Vạn Hạnh, Trú trì chùa An Phước, Tx. An Nhơn.
 • ĐĐ.Thích Vạn Hương, Thường trú chùa Bạch Sa, Tp. Quy Nhơn.
 • ĐĐ.Thích Vạn Phú, Thường trú chùa Sơn Long, huyện Tuy Phước.
 • ĐĐ.Thích Vạn Thông, Trú trì chùa Long Phước, huyện Tuy Phước.

 

NHAC LỄ

 • Đạo hữu Vạn Thành, Vạn Lực.
 • Đạo hữu Vĩnh Phú, Vĩnh Ẩn.

 

Lên đầu trang