GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

GĐPT thị xã An Nhơn đảnh lễ và vấn an chư Tôn đức

Nhân dịp Xuân mới Quý Mão - 2023, được sự hứa khả của Thượng tọa Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn và Đại đức Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử thị xã, vào chiều ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão, Ban Huynh Trưởng các đơn vị GĐPT Huệ Pháp, GĐPT Hồng Sơn và GĐPT Long Đa thuộc thị xã An Nhơn đã về các trú xứ chư Tôn túc tại thị xã An Nhơn đảnh lễ, vấn an và mừng khánh tuế chư Tôn đức.

Đoàn do Huynh Trưởng Nhuận Ngộ - Lê Văn Giáp, Gia Trưởng GĐPT Long Đa; Huynh Trưởng Nhuận Minh - Nguyễn Vinh Quang, Liên Đoàn Trưởng GĐPT Hồng Sơn; Huynh Trưởng Thị Đức - Hồ Văn Nhân, Liên Đoàn Phó GĐPT Huệ Pháp; cùng các Huynh Trưởng. Đoàn với sự hướng dẫn của Huynh Trưởng cấp Tín Quảng Tiến - Đỗ Tiến Nghi, Phó Thư ký kiêm Ủy viên Oanh vũ Nam Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định, cùng sự tham gia Huynh Trưởng cấp Tín Thị Kỳ - Cù Thanh Vi, Ủy viên Đại diện Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định tại thị xã An Nhơn. 

Đoàn đã đến đảnh lễ, vấn an và mừng Khánh tuế:
Tại chùa Giác Nguyên, đảnh lễ Hòa thượng Thích Viên Đạt, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Đại đức Thích Nhựt Lộc, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp thị xã.
Tại chùa Thiên Quang, đảnh lễ Hòa thượng Thích Trí Hải, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn; Đại đức Thích Vạn Đạt, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự thị xã.
Tại chùa Vĩnh Khánh, đảnh lễ Hòa thượng Thích Hồng Thiện, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã.
Tại Tổ đình Thiên Bình, đảnh lễ chư vị Tổ sư, vấn an Hòa thượng viện chủ, Thượng tọa trú trì và chư Tăng.
Tại chùa Hưng Quang, đảnh lễ Đại đức Thích Đồng Hội, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự.
Tại chùa Huệ Khánh, đảnh lễ Đại đức Thích Hạnh Viên, UVTT. Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp thị xã.
Tại chùa Quang Hoa, đảnh lễ Đại đức Thích Đồng Ngữ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự thị xã.
Tại Tịnh xá Ngọc Duyên, đảnh lễ Đại đức Thích Giác Phước, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban Kinh tế Tài chính thị xã.
Tại chùa Khánh Sơn, đảnh lễ Ni sư Thích Nữ Minh Chiếu, UVTT. Ban Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội thị xã.

 


Chư Tôn Hòa thượng chứng minh, chư Tôn đức Giáo phẩm đã tán thán tinh thần của quý Huynh Trưởng GĐPT thị xã An Nhơn, có lời chúc mừng năm mới và đã chỉ dạy, định hướng cho GĐPT thị xã An Nhơn phát triển trong năm Quý Mão. GĐPT thị xã nhanh chóng hoàn thành nhân sự, thành lập Ban Điều hành GĐPT thị xã An Nhơn, phát triển các đơn vị đủ thuận duyên, có những kế hoạch phù hợp; và nếu có những vướng mắc, khó khăn thì kịp thời trình cho Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Trị sự GHPGVN thị xã để hỗ trợ cho GĐPT thị xã An Nhơn.

Những hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị Kỳ - Huy Bình/ Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang