GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ trao Quyết định cho các Ban Chuyên môn

Ngày 27.1.2018 (11.12. Đinh Dậu) tại chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao vân, Tp. Quy Nhơn,

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ trao Quyết định chuẩn y thành phần nhân sự 11 Ban Chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự và Phân Ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

Các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự gồm: Ban Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Nghi Lễ, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Kinh tế tài chánh, Từ thiện xã hội, Pháp chế, Kiểm soát, Thông tin Truyền thông và Phân Ban Ni giới. Các ban lần lượt đứng trước chư tôn đức nhận quyết định.

Sau khi trao quyết định xong, HT Trưởng BTS tỉnh có đã lời khuyến tấn các Ban chuyên môn

phải đề cao tính kỷ cương, trách nhiệm và tinh thần tôn trọng tập thể để thực hiện nghiêm túc các hoạt động Phật sự do Ban Trị sự tỉnh giao phó; phải định hướng cụ thể và triển khai kế hoạch hoạt động theo từng quý, từng năm; phải chủ động và sáng suốt nắm bắt tình hình để giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả.

Dưới đây là hình ảnh trao quyết định:

 

Thành phần nhân sự Ban Tăng sự

 

Thành phần nhân sự Ban Hướng dẫn Phật tử

Thành phần nhân sự Ban thông tin truyền thông

Thành phần nhân sự Ban Hoằng pháp

Thành phần nhân sự Ban Pháp chế

Thành phần nhân sự Ban Từ thiện

Thành phần nhân sự Ban Kinh tế tài chánh

Thành phần nhân sự Ban Văn hóa

Thành phần nhân sự Ban Kiểm soát

Thành phần nhân sự Ban Nghi lễ

Thành phần nhân sự Ban Giáo dục

Thành phần nhân sự Phân ban Ni giới

Thiện Bảo - Phạm Văn Chai

Lên đầu trang