GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quy Nhơn: Ban Hướng dẫn Phật tử mở khóa học cho huynh trưởng

Sáng ngày 06/11/2022 tại chùa Giác Hải (thuộc xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn Bình Định), BHD PB GĐPT TP Quy Nhơn đã khai khóa bậc kiên niên khóa (2022 – 2023), bậc học huynh trưởng cho các huynh trưởng trong thành phố.

 

 

Chứng minh và tham dự buổi khai khóa có Đại đức Thích Thông Thái, Trưởng ban HDPT thành Phố Quy Nhơn, trụ trì chùa Giác Hải.

Về phía BHD PB GĐPT có Huynh Trưởng cấp tấn Nguyên Hòa - Huỳnh Đình Phương, nguyên trưởng ban BHD PB GĐPT tỉnh Bình Định; Huynh trưởng cấp Tấn Thị Đông - Huỳnh Trọng Thu trưởng BHD PB GĐPT tỉnh Bình Định; Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Diệp - Hồ Thị Liên phó BHD PB GĐPT tỉnh Bình Định; Huynh trưởng cấp tấn Như Trang - Trần Bá Nhã phó BHD PB GĐPT tỉnh Bình Định; Huynh Trưởng cấp Tín Nguyên Phú - Tướng Thị Tài Mai trưởng BHD PB GĐPT thành Phố Quy Nhơn; Cùng quý anh chị là ban viên BHD, quý anh chị là đại diện các thành phố, huyện và thị xã.

Trong tinh thần học và hành giáo pháp, cũng là để chuẩn bị hành trang cho bước khởi đầu dấn thân làm huynh trưởng, phụng sự Đạo pháp và tổ chức GĐPTVN, Ban điều hành Bậc Kiên tổ chức khóa học Bậc Kiên khóa 1 (2022 – 2023) của Phân Ban GĐPT thành phố Quy Nhơn.

Khóa học dành cho hàng huynh trưởng đã qua trại huấn luyện sơ cấp Lộc Uyển, nhưng chưa có chứng chỉ trúng cách Bậc Kiên; Đoàn sinh đã trúng cách Trại A No Ma Ni Liên chuẩn bị tham dự trại huấn luyện huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển.

Khóa học do các giảng viên là quý tôn đức tăng Ni và các huynh trưởng phụ trách giảng dạy.

Các huynh trưởng được trang bị kiến thức về lịch sử, Phật pháp, các điều nội quy của GĐPT, và các kiến thức xã hội...

 

 

 

 

 

 

Thị Kỳ/Ban TT-TT PG Bình Định

 

 

Lên đầu trang