GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Cảm tác về Hội thảo khoa học tại Bình Định

Hội chúng về nơi chốn linh thiêng

Thảo luận lời hay của Phật đà

Khoa bảng xưa nay ai cũng thích

Học hành chu đáo sẽ được thôi

Phật học Nguyên Thiều nơi đào tạo

Giáo dục Tăng Ni lẫn tín đồ

Văn chương hay chữ tùy năng khiếu

Học cốt tu hành đến thánh nhân

Thành quả “nay mai” đều nhân tạo

Tựu trung phải học phải thực hành

Giá như tất cả đều tu học

Trị quốc an dân sẽ nhẹ nhàng

 

Chơn Thành

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang