GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

CẢM TƯỞNG CỦA HÀNH GIẢ KHOÁ AN CƯ TẬP TRUNG 10 NGÀY TẠI TỊNH XÁ NGỌC NHƠN Tp. QUY NHƠN

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ngưỡng bái bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni trưởng,

Ni sư cùng chư Đại đức Tăng Ni chứng minh,

Kính thưa Quý Phật tử

Kính thưa Quý liệt vị

Lại một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng ngày Đấng Giác Ngộ toàn năng, toàn trí, toàn đức ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sanh và những gì bất công trong xã hội, đem lại sự hạnh phúc an vui cho nhân loại. Đây cũng chính là lúc chư Tôn đức Tăng Ni khắp nơi vân tập về một trú xứ để cấm túc an cư, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tiến tu Tam vô lậu học.

Năm nay, mùa An cư PL. 2563 – DL. 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định về việc tổ chức khoá An cư tập trung 10 ngày cho Chư tôn đức Tăng Ni trong toàn tinh, Tịnh xá Ngọc Nhơn thành phố Quy Nhơn là điểm An cư cấm túc 10 ngày cho Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ (HPKS) tỉnh Bình Định.

Kính bạch chư tôn đức

Chúng con vô cùng hân hoan và hạnh phúc khi được Chư tôn đức Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức khoá An cư cấm túc 10 ngày. Chúng con là hàng hậu học sống trong Tăng đoàn Hệ phái Khất sĩ nói riêng và GHPGVN nói chung. Được trở về tịnh xá Ngọc Nhơn thành phố Quy Nhơn tham gia khoá cấm túc An cư 10 ngày lần đầu tiên được  Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức là duyên lành để chúng con có cơ hội học hỏi tu tập và hành trì theo chư tôn đức. Trong 3 ngày đầu, hành giả an cư chúng con vân tập về Chùa Giáo Hội Tỉnh tham dự khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chánh Giáo hội và Trụ trì 2019. Chúng con lắng lòng thanh tịnh trang nghiêm lắng nghe và đón nhận những lời chỉ dạy và chia sẻ kinh nghiệm vô cùng quý giá từ Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội về vai trò của một vị trụ trì có trách nhiệm quản lý một ngôi Tự viện và làm mô phạm cho cư gia bá tánh trở về tu tập. Đồng thời, chúng con cũng học hỏi rất nhiều về Hiến chương và Nội quy Ban tăng sự Trung ương, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, Nghi lễ Thiền Môn v.v... mà Chư tôn đức đã triển khai.

Trong suốt thời gian 7 ngày còn lại, hành giả An cư chúng con đã  thực hành pháp Lục hòa, trao đổi kinh nghiệm tu tập, thực hành nghi lễ thiền môn, tấn tu giới, định, tuệ,…

Buổi sáng chúng con tham dự các buổi học về các sắc thái biệt truyền của HPKS, học Chơn Lý của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang và học Kinh tạng Nikaya; Những buổi thiền hành, thiền tọa giúp cho chúng con thu thúc thân tâm và ít bị ngoại duyên tác động nên dễ dàng nhiếp phục được tâm; Những buổi chiều, tại chùa Giáo hội Tỉnh, chúng con tham gia sinh hoạt thảo luận các chuyên đề toạ đàm về các ban như Tăng sự, Pháp chế, Giáo dục, Hoằng pháp, Nghi lễ, Tài chánh, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện, Truyền thông, Văn hoá v.v…; chúng con tiếp thu và học hỏi rất nhiều từ sự chia sẻ của Chư tôn Giáo phẩm và Chư tôn đức các Trưởng ban đầu ngành.

Chư tôn Giáo phẩm Hòa thượng mặc dù tuổi cao nhưng vì lòng bi mẫn, vì tiền đồ Phật pháp, vì hàng hậu học của chúng con mà Quý Ngài đã “bất từ bì quyện” tổ chức khoá An cư tập trung, để chúng con về đây sống chung tu học trong 10 ngày, nhằm tăng trưởng đạo tâm, trau dồi đạo hạnh. Thời gian cấm túc tuy không nhiều nhưng phần nào chúng con cũng có tư lương, hành trang để tiếp tục trên lộ trình hoằng hóa lợi sanh, xiển dương chánh pháp.

Trên tinh thần “truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai”, chư Tôn đức Trung ương Giáo hội đã chẳng quản ngại đường xá xa xôi, tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan nơi trú xứ, quý Ngài đã vượt đường xa hàng trăm cây số trở về Hạ trường để truyền trao giáo pháp, triển khai những tinh hoa, diễn bày điều tâm đắc khi nghiên cứu kinh tạng, giảng trạch những khúc mắc trong bộ Chơn lý, ngõ hầu giúp chúng con khai thông trí tuệ, đoạn trừ những phiền não hướng đến con đường giác ngộ giải thoát.

Được cơ hội thân cận, gần gũi học hỏi và tu tập dưới sự dẫn dắt của chư Tôn đức, chúng con đã học hỏi rất nhiều điều từ quý Ngài như phong thái của người xuất gia, oai nghi tế hạnh của một hành giả, biết được ngũ uẩn không thật có, tứ đại do duyên hợp mà thành, thân này như huyễn mộng không bền lâu, chúng con thiết nghĩ: “Mấy ai là kẻ không Thầy / Thế gian thường nói không thầy sao nên”.

Thật vậy, biển pháp mênh mông, rừng thiền bát ngát, nếu không nhờ Thầy hướng đạo thì làm sao chúng con hiểu được hết những thâm ý từ giáo pháp của Phật, của Tổ đã truyền trao.

Hạnh phúc thay, chúng con ví như chàng cùng tử lạc mẹ sống đời nghèo khổ, đói rách lang thang, may thay được người chỉ điểm mới hay mình sẵn có ngọc như ý. Cũng vậy, được sự chỉ dạy của quý Ngài, chúng con như người đi trong đêm tối, được ngọn đèn dẫn bước, như người mù nay được sáng mắt.

Trong thời gian cấm túc an cư, tuy thời khóa công phu liên tục nghiêm khăc, nhưng trong thâm tâm của chúng con luôn ấm áp, hoan hỷ và hạnh phúc vô biên bởi sự bảo bọc chở che, lo lắng cho chúng con từ tinh thần lẫn vật chất của chư Tôn đức trong Ban Tổ chức và Ban Chức sự. Đặc biệt Chư tôn đức luôn đồng hành với chúng con suốt 10 ngày qua. Quý Ngài luôn quan tâm đến chư hành  giả, nhắc nhở, khuyên lơn, chỉ dạy, sách tấn, động viên, khuyến khích,… nhờ vậy mà chúng con được tinh tấn hơn, đạo hạnh cũng theo đó mà tăng trưởng. Quý Ngài đã chuyển tải những câu chuyện thực tế, gần gũi nhưng ý nghĩa sâu xa, khiến mọi người phải suy tư, chiêm nghiệm và nhìn lại chính mình. Chính thân giáo, khẩu giáo của quý Ngài là bài học sống động, là gương hạnh lành, là ngọn đèn chơn lý soi rọi vào tâm thức chúng con mãi sáng ngời. Ân đức của Chư tôn Hòa thượng quá lớn lao, nói sao cho hết, tả sao cho vừa, vì cha mẹ sanh thân chỉ có một đời mà ơn nặng ví như trời bể, còn ân đức của Chư tôn đức giáo dưỡng muôn kiếp biết dường nào đáp trả, dẫu cho:

Bốn đại dương về gom sức nhau,

Tu Di, Sơn Thái ngát trời cao

Vẫn thua diệu pháp Ngài ban rải

Sáng rực lung linh thấm đượm màu.

Thật vậy, công ơn của quý Ngài núi kia khó sánh, biển nọ khó lường, thì nói chi đến ngôn ngữ trần gian làm sao diễn đạt cho tận. Vì vậy:

Nguyện noi gương sáng quý Ngài

Làm viên gạch nhỏ xây đài thế gian

Tông môn hệ phái hòa an

Đem niềm hạnh phúc bủa tràn khắp nơi.

Thế nên, sau khi mãn khoá cấm túc, mỗi người đi về một hướng nhưng những lời dạy của quý Ngài, chúng con nguyện khắc ghi trong lòng, và làm món tư lương trên bước đường tiến tu đạo nghiệp.

Mặc dù chúng con được học hỏi nơi quý Ngài rất nhiều điều nhưng chúng con không lấy đó làm tự mãn mà phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa ngõ hầu đền đáp tứ trọng ân. Chúng con nguyện khắc ghi những lời chư Tôn đức chỉ dạy, nguyện làm tấm gương sáng cho đời được an vui hạnh phúc.

Chúng con thành kính tri ân Chư tôn đức Hội đồng Trị sự Trung ương, Chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh đã có lòng thương tưởng trợ duyên cho khóa An cư cấm túc diễn ra thành tựu viên mãn.

Cuối lời, chúng con thành tâm đảnh lễ kính dâng lời tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức. Nguyện cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý ngài thân tâm thường lạc, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, phước thọ miên trường, chúng sanh dị độ, hạnh nguyện viên thành.

Chúng tôi tri ân đến toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa đã trở về Hạ trường dâng phẩm vật, tịnh tài, sớt bát cúng dường, trợ duyên hành giả có đầy đủ điều kiện và sức khỏe để an tâm tu tập trong 10 ngày cấm túc an cư được thuận lợi và thành tựu tốt đẹp. Nguyện cầu Hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Phật tử được thân khỏe tâm an, vạn sự hanh thông, muôn điều tốt đẹp, tu hành tinh tấn và luôn tắm mình trong ánh hào quang của chư Phật. Chân thành cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm hỗ trợ để chư hành giả được thuận lợi về đây tu học. Xin cầu chúc quý vị được thành tựu năm điều phước báu: sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ, để phục vụ nước nhà thêm vững mạnh.

Kính chúc chư huynh đệ sức khỏe lạc an, trở về trú xứ tinh tấn tu hành, tiến tu đạo nghiệp.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Giác Phước

 

Lên đầu trang