GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

GĐPT Quy Nhơn: Lễ phát nguyện truyền đăng Huynh Trưởng Trại Lộc Uyển 38

Việc tổ chức phát nguyện truyền đăng xuất phát từ sự khát khao tận đáy lòng, từ tâm nguyện của từng Huynh trưởng trại sinh. Phát nguyện truyền đăng là do bản thân người Huynh trưởng đó tự nguyện đối mặt trước Tam Bảo, trước tổ chức GĐPT Việt Nam, tự tâm phát thệ lời nguyện của mình trung kiên với lý tưởng, phụng sự Đạo pháp. Vào lúc 02g00 sáng ngày 01/7/2019 tại Chánh điện chùa Giác Hải, xã Nhơn Hải, Tp. Quy Nhơn 44 Trại sinh đủ điều kiện đã được Ban quản trại long trọng trang nghiêm tổ chức lễ phát nguyện và truyền đăng Huynh Trưởng.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ: ĐĐ. Thích Đồng Định, UVTT. Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Tp. Quy Nhơn, Trú trì chùa Giác Hải, xã Nhơn Hải.

Chứng tri buổi lễ còn có sự hiện diện của Ban Thường trực Ban Hướng dẫn PB. GĐPT tỉnh, Ban Điều hành GĐPT Tp. Quy Nhơn: HTr cấp Tín Thị Đông – Huỳnh Trọng Thu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn; HTr cấp Tấn Như Trang – Trần Bá Nhã, Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng dẫn; HTr cấp Tín Quảng Bạn – Nguyễn Thị Thương, Phó Trưởng Ban Điều hành GĐPT Tp. Quy Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức trại; HTr cấp Tín Nhật Viễn – Võ Xuân Vĩnh, Thư ký Ban Điều hành GĐPT Tp. Quy Nhơn, Trại Trưởng cùng quý anh chị thành viên Ban Hướng dẫn, Ban Điều hành, Ban quản trại cùng tham dự.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và mũ

 

Toàn thể đạo tràng đã tĩnh tâm nhập từ bi quán, sau đó cung thỉnh Đại Đức chứng minh quang lâm Phật tiền cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, khai kinh kệ và tụng bài tựa Thủ Lăng Nghiêm:

“… Phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng minh,

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập,

Như nhất chúng sanh vị thành Phật,

Chung bất ư thử thủ nê hoàn …”

HTr cấp Tín Nhật Viễn – Võ Xuân Vĩnh, Trại Trưởng đã chia sẻ về ý nghĩa của truyền vô tận đăng: Lễ truyền vô tận đăng bắt nguồn từ Pháp truyền Vô Tận Đăng xuất phát từ Kinh Duy Ma phẩm (Thứ tư) Bồ tát, đoạn nói về hành trạng của Bồ tát Trì Thế không chịu nhận 12 ngàn ma nữ do Thiên ma Ba Tuần dâng tặng.

Truyền vô tận đăng là một nghi thức, được tổ chức trong các kỳ trại huấn luyện huynh trưởng Gia Đình Phật Tử. Các anh chị em được vinh dự tham gia, đây là thời khắc trang trọng và là hành trang suốt đời của người huynh trưởng, nguyện dấn thân cho lý tưởng GĐPT. Hôm nay các anh chị em đã thọ nhận  ánh sáng từ Tam bảo, từ Tăng Bảo truyền thọ cho các anh chị trưởng và rồi truyền lan đến các anh chị em. Từ đây chúng ta đã thọ nhận, dấn thân trên con đường nhiều gian nan thử thách. Nhận lãnh trách nhiệm sứ giả của tổ chức, người huynh trưởng khi thọ nhận rèn luyện, đã tham các trại huấn luyện, phải hoàn thành trách nhiệm được giao phó, phải có bổn phận thực hiện những yêu cầu mà tổ chức đề ra. Khi đã ý thức được bổn phận và nhiệm vụ của mình rồi, thì phân công việc gì, huynh trưởng tự hoàn thành việc ấy.

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Vân Đỗ, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Đối trước Tam Bảo, hiện tiền chư Tôn đức chứng minh và sự chứng tri của quý anh chị Huynh Trưởng đại diện cho Ban Hướng dẫn PB. GĐPT tỉnh, toàn thể trại sinh đã đảnh lễ Tam Bảo và dâng lời phát nguyện: “Nguyện tinh tấn tu học theo giáo lý Phật đà và phục vụ tổ chức Gia Đình Phật Tử; Nguyện sống đúng theo tinh thần Nội quy GĐPT Việt Nam và quy định GĐPT tại địa phương; Nguyện hoàn thành sứ mệnh của người Huynh Trưởng.”

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Hữu Nghĩa, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Sau khi trại sinh dâng lời phát nguyện xong, Đại Đức chứng minh đã thỉnh ngọn đèn tượng trưng cho từ bi và trí tuệ, truyền trao cho HTr cấp Tín Thị Đông đại diện Ban Hướng dẫn PB. GĐPT tỉnh và anh đã có lời công nhận lời phát nguyện của trại sinh. Và tiếp truyền ngọn đèn cho Trại Trưởng, anh Trại Trưởng đã truyền cho Ban Quản trại và từ đây ngọn vô tận đăng truyền cho các trại sinh.

Ban đạo từ, Đại Đức chứng minh đã có lời pháp nhũ: “Vô tận” nghĩa là không dứt tuyệt. Như vậy, vô tận đăng chỉ cho sự bất diệt của Chánh pháp, một ngọn đèn không bị hạn cuộc của thời gian và không gian, cái trí tuệ ấy được khởi nguyên từ chánh kiến của vũ trụ nhân sinh quan là vô thường, khổ là vô ngã, từ đó phát sanh đức tin nơi chánh đạo, tin mình có thể thành Phật. DUY  MA đã sử dụng phương tiện quyền xảo để khiến mười hai ngàn thiên nữ thành mười hai ngàn hóa thân của chính mình, đem phép mầu thắp sáng nơi tăm tối và sẽ có một  ngày chốn thiên cung sẽ tràn ngập ánh sáng của chánh pháp Như Lai, phương thức truyền giáo của Tâm Minh – Lê Đình Thám đã sáng lập Đoàn Thanh niên Phật học Đức Dục năm 1940. Sau năm 1944 đổi danh xưng Gia đình Phật Hóa Phổ với 12 đoàn sinh đồng ấu với số lượng 480 và đổi lại GĐPT năm 1951, củng từ đó số lượng đoàn sinh và huynh trưởng theo cấp số nhân đó chính là vô cùng tận. Vì vậy, mong muốn ngọn đèn ấy không hề tắt dù áo lam, tình lam có bị cản trở chướng ngại củng hòa mình thắp sáng rực rỡ một phương trời để bóng tối tan biến mãi mãi, đó chính là công cuộc hoằng pháp độ sanh, nó có ý nghĩa lớn lao thiết thực.

Thời khắc đưa lửa vào tim là lúc thiêng liêng nhất, với tâm niệm luôn cháy mãi tinh thần lam. Buổi lễ khép lại với thời khóa cầu an cho tất cả trại sinh.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đêm

 

“Một ngày làm Huynh Trưởng, cả đời làm Huynh Trưởng”

 

Những hình ảnh về buổi lễ do Khối Truyền thông trại ghi nhận lại:

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Nguyễn Phương Đông, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Duy Quang và Nguyễn Phương Đông, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Hoan Nguy, thực vật và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Nhật Viễn, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Nguyễn Phương Đông, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm lê nhật hoàng

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, đám đông, đêm và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Công Hoà Đinh, mọi người đang đứng, mũ, món ăn và trong nhà

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bàn, đồ uống, trong nhà và cận cảnh

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Nguyễn Phương Đông, mọi người đang đứng, đêm và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Vân Đỗ và Cù Thanh Vi, mọi người đang đứng, đêm và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Tịnh Hồ, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Huỳnh Trọng Thu, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm An Nguyễn, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Hoan Nguy, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nhật Viễn, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và mũ

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngọn lửa

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, hoa, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: ngọn lửa và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Nhật Viễn, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, trong nhà

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: Nhật Viễn, đang đứng, đồ uống và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Văn Thị Thanh Ngân, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 44 người, bao gồm Tran Xuan Khai, Vân Đỗ, Nguyễn Phương Đông, Huỳnh Trọng Thu, Nhật Tân, Văn Thị Thanh Ngân, Cẩm Tiên và Duy Quang, mọi người đang cười, trong nhà

 

Chúc quý Anh chị Huynh Trưởng trại sinh luôn chân cứng đá mềm, vượt mọi chướng duyên, trung kiên với lý tưởng lam! 

 

Khối Truyền thông Trại Lộc Uyển 38

 

Lên đầu trang