GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Giới thiệu Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo Bình Định

Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Định ra đời được hai nhiệm kỳ với tuổi thọ 10 năm. Tuổi đời non trẻ, lại chưa được quan tâm hỗ trợ cũng như môi trường sống còn nhiều thiếu thốn, cho nên Ban gặp nhiều khó khăn.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban bắt đầu xây dựng lại và tìm hướng đi phù hợp với tình hình thực tế. Hiện nay, Ban Thông tin - Truyền thông là một trong 12 Ban thuộc GHPGVN tỉnh nhà, với 28 thành viên.

 

 

Thành phần nhân sự của Ban nhiệm kỳ 2022-2027 ở độ tuổi khá trẻ, nhưng có lòng nhiệt huyết, dấn thân tác nghiệp, không ngại gian khó trong công việc nhằm truyền đi thông điệp từ bi của đạo Phật qua hoạt động của Tăng Ni, và Phật tử. 

Nhiệm vụ chính của Ban là truyền tải thông tin Phật sự của Giáo hội, của Phật giáo tỉnh nhà nhằm giúp nhiều người biết đến Phật giáo Bình Định, Tăng Ni và Phật tử Bình Định trong sinh hoạt tu tập, hành đạo và trong sự hội nhập cùng Phật giáo Việt Nam và quốc tế. 

 

TT. Thích Hạnh Chơn Trưởng ban

 

ĐĐ Thích Đức Giáo Phó ban

 

NS TN Minh Tấn Phó ban

 

SC TN Huệ Tín Phó ban

 

 

ĐĐ Thích Thị Hòa Thư ký

 

PT Quảng Tiến Phó Thư ký

 

SC TN Minh Đạo Thủ Quỹ

 

ĐĐ Thích Giác Phước UV

 

ĐĐ Thích Quảng Ngộ UV

 

ĐĐ Thích Giác Tự UV

 

ĐĐ Thích Hồng Kế UV

 

ĐĐ Thích Tánh Minh UV

 

ĐĐ Thích Nhuận Phát UV

 

ĐĐ Thích Hữu Nhã UV

 

ĐĐ Thích Giác Sanh UV

 

ĐĐ Thích Nhuận Trung UV

 

ĐĐ Thích Quảng Trọng UV

 

ĐĐ Thích Giác Phú UV

 

ĐĐ Thích Quảng Tuấn UV

 

SC TN Nhuận Thành

 

SC TN Minh Thức UV

 

SC TN Đồng Xuân UV

 

SC TN Minh Hiếu UV

 

  

PT Sơn Trí UV

 

PT Lương Nam UV

 

 PT Bổn Hoàng UV

 

PT Thị Kỳ UV

 

Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang