GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thành phần nhân sự ban thông tin truyền thông Phật giáo Bình Định

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Thích Giác Phước và Tịnh Minh Chùa, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

TT

PHÁP DANH

THƯỜNG TRÚ

SĐT

CHỨC VỤ

1.  

ĐĐ Thích Hạnh Chơn

Trụ trì TĐ Minh Tịnh,

Tp. Quy Nhơn

0909816875

Trưởng ban

2.  

ĐĐ Thích Thông Hạnh

Trụ trì chùa Huệ Quang,

H. Hoài Nhơn

0909553346

Phó ban

3.  

ĐĐ Thích Hạnh Ý

Trụ trì chùa Từ Hải,

Tp. Quy Nhơn

0905616277

Phó ban

4.  

SC Thích Nữ Huệ Tín

Trụ trì chùa Thường Quang,

H. Hoài Nhơn

0977067598

Phó ban

5.  

Cư sĩ La Văn Vĩnh

Thiện Hải

07 Phó Đức Chính,

Tp. Quy Nhơn

0914011956

Thư ký

6.  

ĐĐ Thích Thị Hòa

Trụ trì chùa Linh Sơn,

Tp. Quy Nhơn

0942223579

Phó thư ký

7.  

SC Thích Nữ Minh Đạo

Thường trú chùa Nhân Quả,

Tp. Quy Nhơn

0982908993

Thủ quỹ

8.  

ĐĐ Thích Hồng Kế

Thường trú chùa Phổ Lợi,

H. Phù Mỹ

0907031560

Ủy viên

9.  

ĐĐ Thích Đồng Thành

Trụ trì chùa Phổ Quang,

H. Tây Sơn

0905581846

Ủy viên

10.            

ĐĐ Thích Hồng Lý

Trụ trì chùa Viên Giác,

H. Hoài Ân

0909488345

Ủy viên

11.            

ĐĐ Thích Đồng Định

Trụ trì chùa Giác Hải,

Tp. Quy Nhơn

0914853849

Ủy viên

12.            

ĐĐ Thích Vạn Thanh

Thường trú chùa Phổ Quang,

H. Tuy Phước

0935522544

Ủy viên

13.            

ĐĐ Thích Nhuận Tâm

Thường trú chùa An Long,

Tp. Quy Nhơn

0935481148

Ủy viên

14.            

ĐĐ Thích Giác Phước

Thường trú TX Ngọc Duyên,

TX. An Nhơn

01689534922

Ủy viên

15.            

ĐĐ Thích Đức Giáo

Thường trú Chùa Long Đa,

TX An Nhơn

0987157179

Ủy viên

16.            

ĐĐ Thích Hữu Huy

Thường trú chùa Tường Vân,

H. Phù Mỹ

0935379149

Ủy viên

17.            

SC TN  Nhuận Thành

Trụ trì chùa Hội Phước,

H. Phù Cát

0932585012

Ủy viên

18.            

SC Thích Nữ Minh Thức

Trụ trì chùa Minh Đức,

H. Tây Sơn

0944494055

Ủy viên

19.            

Cư sĩ Huỳnh Trọng Thu

Thị Đông

Xã Nhơn Lý, Tp. Quy Nhơn

01683190795

Ủy viên

20.            

Cư sĩ Võ Xuân Vĩnh

Nhật Viễn

17 Duy Tân, Tp. Quy Nhơn

0914062356

Ủy viên

21.            

Cư sĩ Nguyễn Đình Thi

Như Minh

TT Phú Phong, H. Tây Sơn

0905034188

Ủy viên

22.            

Cư sĩ Đỗ Tiến Nghi- Quảng Tiến

Tổ 10, KV 8, Nhơn Phú,

Quy Nhơn

0905678708

Ủy viên

23.            

Cư sĩ Phan Thị Kim Châu – Quảng Ngọc

Khu chung cư Trần Bình Trọng,

P. 27, nhà A1

01255526242

Ủy viên

24.            

Cư sĩ Phan Thanh Thi

Duy Phong

Xã Phước An, H. Tuy Phước

0988970078

Ủy viên

 

Lên đầu trang