GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ húy nhật Tổ sư khai sơn tổ đình sắc tứ Minh Tịnh

Vào tối ngày 27 và sáng ngày 28/12 (nhằm ngày 10-11/11/Đinh Dậu), chư tôn đức môn phong tổ đình sắc tứ Minh Tịnh đã tổ chức trang nghiêm lễ húy nhật Tổ sư khai sơn húy Chơn Phước, tự Đạo Thông, hiệu Thích Huệ Pháp.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn đức Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định, BTS PG Tp. Quy Nhơn, BTS PG các huyện, thị xã trong tỉnh, các ban chuyên môn, chư tôn đức các tỉnh lân cận và chư tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Sau lời thỉnh cầu của môn đồ pháp quyến, chư tôn đức tăng đã trang nghiêm cử hành nghi thức cúng Tổ sư tại nhà Tổ.

Tổ sư Thích Huệ Pháp xuất thân ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Ngài được Hòa thượng Hoằng Thanh thế phát xuất gia tại chùa Cảnh Tiên và cho pháp danh là Chơn Phước.

Năm 1914, sau khi thọ đại giới tại tổ đình Thiên Ấn được 3 năm Ngài vào Bình Định tham học với Quốc sư Phước Huệ và Pháp sư Phổ Tuệ.

Tại Quy Nhơn, Ngài được Phật tử Trừng Quế và Trừng Quy cúng dường thảo am để tu tập. Từ ngôi thảo am nhỏ, Ngài đã xây dựng nên ngôi già lam Minh Tịnh.

Trong thời gian hành đạo, Ngài được cung thỉnh làm tôn chứng, giáo thọ A-xà-lê, yết ma A-xà-lê, Hòa thượng đường đầu các giới đàn trong và ngoài tỉnh.

Cùng với quý tôn đức, Ngài tham gia giảng dạy tại các trường hương, trường hạ, trường Phật Học Lưỡng Xuyên…

Ngài đã khai sơn, tái thiết, trùng tu nhiều ngôi tự viện, và độ nhiều chúng xuất gia và tại gia.

Tổ sư viên tịch an nhàn vào ngày 11/11 Ất Mão trong sự kính tiếc của đồ chúng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Bảo

Lên đầu trang