GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan Cố HT. Thích Giác Tần đến đài hỏa táng

Ngày Mồng 8. Giêng. Mậu Tuất, Lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan nhục thân cố Hoà thượng Thích Giác Tần đến đài hỏa táng tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã diễn ra vào lúc 6g00 tại Tịnh xá Ngọc Duyên, P. Đập Đá, Tx. An Nhơn, tỉnh Bình Định, với sự tham dự của hơn 400 chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh và gần 1000 đồng bào Phật tử gần xa về dự.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Trưởng lão HT. Thích Giác Trí, TV. HĐCM. GHPGVN, Chứng minh BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Phước, UV. Thường trực HĐTS. GHPGVN, Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, HT. Thích Nguyên Khiết; HT. Thích Nguyên Huệ, Giáo phẩm PG Bình Định; HT. Thích Trí Hải, Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; ĐĐ. Thích Đồng Thành, UV. HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Vạn Đạt, P. Trưởng Ban TT. Ban Kiểm soát tỉnh, P. Trưởng Ban TT. BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; cùng chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Bình Định và thị xã An Nhơn.

Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ có: Trưởng lão HT. Giác Cầu, TV. HĐCM GHPGVN, Chứng minh HPKS, Trưởng Giáo đoàn V; HT. Giác Hà, TV. HĐCM GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực HPKS, Tri sự trưởng Giáo đoàn V; HT. Giác Pháp, UV. HĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Phó ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký HPKS; HT. Giác Cảnh, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, HT. Giác Minh, Tri sự phó Giáo đoàn II; HT. Minh Thuấn, Thường trực HPKS, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Tp. HCM; HT. Giác Nhựt, Giáo phẩm Giáo đoàn V; TT. Giác Thông, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; TT. Minh Lộc, Thường trực Hệ phái, Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM, Thư ký Giáo đoàn IV; TT. Giác Nhuận, Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM, Giáo phẩm Hệ phái.

Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III có: HT. Giác Hùng, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh GĐ III; HT. Giác Phùng, Tri sự phó Thường trực GĐ III; HT. Giác Trong, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Tri sự phó Giáo đoàn III; HT. Giác Trí, Tri sự phó Giáo đoàn III; HT. Giác Thành, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Tri sự phó Giáo đoàn III. Cùng quý Ni trưởng, Ni sư trực thuộc GĐ IV và GĐ III. Và sự hiện diện của Quí Lãnh đạo chính quyền, Cơ quan, Ban, Ngành sở tại đến tiễn đưa.

Buổi lễ trang nghiêm lắng nghe TT. Thích Giác Trí cung tuyên tiểu sử cố HT.Thích Giác Tần: Thế danh: Trần Văn Dần, sinh Mùng 3.5.Canh Dần (1950), tại thôn Xuân Hoà, xã Hoà Kiến, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Thân phụ là cụ ông Trần Quyễn và thân mẫu là cụ bà Lê Thị Dĩ.

Xuất thân trong gia đình đạo đức hiền lành nên từ nhỏ Ngài hiếu thảo, ngoan ngoãn, lễ phép, đặc biệt là lòng từ ái thương người mến vật vốn có sẵn nơi Ngài tự bao giờ. Ngài tập ăn chay trường, tụng kinh niệm Phật, tập sống hạnh quên mình, hàng ngày làm việc chăm chỉ, giúp đỡ bố thí cho bà con trong hoàn cảnh khó khăn. Ngài thường tụng Kinh Phổ Môn và đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm, có nhiều đêm trong giấc mơ, điềm lành xuất hiện; Cũng có khi Ngài được chiêm ngưỡng dung nghi hiền hoà của Mẹ hiền Quán Âm, hoặc được nhắc nhở con đường xuất gia tu hành. 

Ngày 29.3.1968, Ngài xuất gia vào Tịnh xá Ngọc Tòng, Lương Sơn, Nha Trang, Khánh Hoà. Ngài được Đức Thầy Giác An xuống tóc và cho pháp danh Huệ Học. Năm 1970, tại Lễ Tự tứ - Vu lan bồn diễn ra ở Tịnh xá Ngọc Bảo, Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận, Ngài được Đức Thầy truyền giới Sa-di và cho pháp danh Giác Tần. Rằm tháng 7 năm 1974, tại Tịnh xá Ngọc Hoà, Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định, Ngài được Hoà thượng Giác Dũng đỡ đầu và Trưởng lão Giác Phải truyền giới Cụ túc. Ngài nhận lãnh Y Bát và thực hiện sứ mệnh của một hành giả Khất sĩ thượng cầu hạ hoá từ đây. 

Khắp các miền Tịnh xá Ngọc Tòng, Ngọc Cát, Ngọc Đà, Ngọc Trung, Ngọc Pháp, Ngọc Quang, Ngọc Phúc, Ngọc Hoà, Ngọc Duyên, Ngọc Phú, Ngọc Hải, Ngọc Đức đều lưu lại pháp âm của Ngài. Trên các nẻo đường đất đỏ Ba-zan - Tây nguyên, duyên hải, đồng bằng Trung bộ đều in dấu chân hành đạo của Ngài. Đến năm 1975, Giáo hội sắp xếp Ngài về tu tập và hoằng pháp tại Tịnh xá Ngọc Duyên, Đập Đá, An Nhơn, Bình Định.Năm 1994, Thượng tọa Giác Dưỡng thọ bệnh viên tịch, Ngài tiếp tục gánh vác trọng trách Trụ trì Tịnh xá Ngọc Duyên. Năm 1998, Ngài khởi xướng và vận động Phật tử trùng tu tịnh xá. Năm 2002, ngôi phạm vũ hoàn tất, Lễ Tứ tứ Tăng và Vu lan bồn của Giáo đoàn được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Duyên diễn ra trang nghiêm thành công hơn sự mong đợi. Mỗi tháng ngoài hai ngày cúng Hội thuyết pháp, mùng 8 và 23 là hai ngày tu Bát Quan trai thực tập pháp niệm danh hiệu đức Phật A-di-đà. Hàng đêm, công phu tối Phật tử cũng câu hội về cộng tu cùng chư Tăng. Mỗi năm, Hoà thượng chỉ dạy chư Tăng tổ chức hai khoá Niệm Phật 7 ngày. Ngoài ra, Ngài còn vận động các mạnh thường quân làm từ thiện, biếu gạo, mì, thức ăn, đồ dùng… cho bà con khó khổ.

Năm 2002, Ngài được GHPGVN tấn phong giáo phẩm Thượng toạ, Năm 2012, Ngài được GHPGVN tấn phong giáo phẩm Hoà thượng.

Ngài tham gia Phật sự Giáo hội 04 nhiệm kỳ :

- Nhiệm kỳ 1997 – 2002: Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Bình Định.

- Nhiệm kỳ 2002 – 2007: Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

- Nhiệm kỳ 2007 – 2012: Uỷ viên Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định.

- Nhiệm kỳ 2012 – 2017: Phó trưởng ban Tăng sự kiêm Phó trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Định và Phó ban Trị sự Phật giáo thị xã An Nhơn.

- Nhiệm kỳ 2016 – 2021: Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn.

Tham gia công tác xã hội:

- UV. Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Định 03 nhiệm kỳ 2004 – 2009, 2009 – 2014, 2014 – 2019.

- UV. Uỷ ban MTTQVN thị xã An Nhơn 04 nhiệm kỳ 1998 – 2003, 2003 – 2008, 2008 – 2013, 2013 – 2018.

Qua thời gian công tác, Ngài đã nhận được: Kỷ niệm chương của Trung ương MTTQVN; Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ; Bằng khen của Trung ương Chữ Thập đỏ; Bằng Tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 1997 – 2002; 2012 – 2017; Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định và nhiều Giấy khen của Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Định; UBND thị xã An Nhơn; Uỷ ban MTTQVN thị xã An Nhơn; UBND phường Đập Đá và Giấy khen của Uỷ ban MTTQVN phường Đập Đá.

Ngày 17 tháng 11 năm Đinh Dậu (2017), bệnh tình trở nặng dần và đến lúc 20 giờ 10 phút ngày mùng 3 tháng Giêng năm Mậu Tuất (18.2.2018) Ngài đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch. Trụ thế: 69 năm, Hạ lạp: 44 năm.

Cuộc đời và đạo nghiệp của Hoà thượng là tấm gương sáng về hạnh nguyện vị tha ly xả, khiêm cung tuỳ hỷ, nhẫn nhục tinh tấn, từ bi hiếu thảo. Tấm gương ấy luôn soi sáng trong tâm mỗi người, luôn nhắc nhở, khuyến tấn tất cả chúng sinh trong cõi tạm này hành theo, để chuyển hoá tự thân, tạo niềm an vui hạnh phúc cho chính mình và nhân quần xã hội trong hiện tại và tương lai.

Đại diện Môn đồ pháp quyến, Đại đức Giác Bổn dâng lời cảm niệm ân đức giáo dưỡng và nghĩa tình cao quí của thầy cùng những kỷ niệm bao năm qua và nguyện noi gương Thầy và khắc cốt lời dạy của Thầy để làm hành trang tu học tự lợi và lợi tha, lợi ích đến cho chính mình và mọi người.

Thay mặt chư Tôn đức Giáo đoàn III HPKS, HT. Giác Trong bày tỏ đôi dòng tưởng niệm về hình ảnh đoan nghiêm, công hạnh tinh chuyên, mô phạm của một pháp lữ đức trí viên dung, luôn được chư Tôn đức trong Giáo đoàn yêu thương quý kính. Từ năm 1975, cố Hoà thượng về tu tập và làm Phật sự tại TX. Ngọc Duyên, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo tỉnh nhà và đoàn kết hòa hợp với chư Tôn đức Tăng Ni để hoằng dương chánh pháp góp phần vào sự phát triển chung cho Phật giáo Bình Định suốt 4 nhiệm kỳ.

Để tưởng niệm công đức cao trọng của Cố HT. Thích Giác Tần, trước giờ tiễn biệt, Đại đức Thích Đồng Thành, thay mặt Ban Thường trực BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định đọc điếu văn:

Hòa thượng nhiệt tâm năng nỗ - Bao trọng trách chẳng nề - Dầu việc lắm gian nan - lòng kiên trì chẳng quản.Nhiệm kỳ II kiện toàn Giáo Hội - Hòa thượng làm Kinh tế Trưởng Ban - Lo vận động tín hữu gần xa - Hỗ trợ bao sự kiện, lễ nghi khánh tiết: Mùa Phật Đản thường niên Tỉnh hội; Khóa Bồi Dưỡng Hoằng Pháp miền trung; Đại Giới Đàn Truyền giới Chánh Nhơn; Cùng Đại hội thành công viên mãn. Trong suốt ba nhiệm kỳ kế tiếp, dầu đa đoan địa phương Phật sự, dầu tứ đại bì quyện suy hao - Song Hòa thượng chí nguyện kiên trì -Cùng san sẻ trọn bao trách nhiệm. Với cung cách Phó Ban Tăng Sự - Ngày đêm kính cẩn, giới luật nghiêm trì; Ít quan tâm đến ẩm thực tiện nghi, dốc toàn chí cho Tăng đoàn hòa hiếu. Thâm ân báo đáp, hạnh đức trao truyền; Suốt đời Hòa thượng giản dị tinh chuyên - Nêu quỹ phạm cho môn đồ hậu bối. Trên cương vị Phó Ban Kiểm Soát - Hòa thượng thường mẫu mực trang nghiêm - Hằng tiên phong nỗ lực - Sẵn sàng trong giông tố gió mưa - Luôn chu toàn trọng trách.

Không những thế, Giới Đàn Tâm Hoàn khai diễn - Hòa thượng là bậc tôn chứng uy nghiêm - Giáo Đoàn III truyền lưu - Hòa thượng xứng danh Tri sự trưởng. Phật giáo An Nhơn nhiều khóa - Cùng tham gia lãnh đạo nhiệt tình; Mặt Trận tỉnh, huyện nhà - Hằng gắn bó chẳng phai năm tháng. Từ thiện, khóa tu, nhiếp chúng, đạo tràng, Kiến thiết Ngọc Duyên, tạo thêm cảnh nhân gian Tịnh độ.

Quả thật, cuộc đời Hòa thượng, Lấy giới đức dắt dìu tứ chúng; Dùng oai nghi hàng phục kẻ phóng tâm; Hành mật nguyện hoằng pháp mọi nơi; Độ Thiện tín đưa về chân thiện mỹ.

Thích Giác Pháp thay mặt chư Tôn Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm về những công hạnh đáng ghi nhớ của Cố Hòa Thượng suốt thời gian hành đạo đối với Phật sự chung cũng như huynh đệ Khất sĩ với kỷ niệm khóa an cư trong mùa hạ đầu tiên tại Tịnh xá Trung Tâm. Dù Phật sự đa đoan và thân lâm bệnh nhưng Cố Hòa Thượng luôn nhiệt tình và tích cực góp phần vào Phật sự chung của Hệ phái, tất cả là những hạnh nguyện rất đáng. Tuy bệnh duyên không về tham dự Lễ Truy niệm nhưng HT. Thích Giác Toàn, P. Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái cũng cảm tác bài thơ chúc điếu THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH và nhờ HT. Thích Giác Pháp đọc tại buổi lễ. Bài thơ có các chữ đầu như: NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG GIÁC TẦN THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC AN TRỤ NIẾT BÀN.

Thay lời Ban Tổ chức, HT. Giác Phùng cảm tạ chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, quý quan khách chính quyền và Phật tử gần xa đã vì đạo tình quang lâm chứng minh, tham dự và nhất tâm cầu nguyện cho Giác linh Cố HT. Thích Giác Tần cao đang Phật quốc.

Giờ phút di kim quan đã điểm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trí cùng chư Tôn Giáo phẩm hiện diện cử hành nghi lễ di tống kim quan trong không khí trang nghiêm thanh tịnh. Kim quan Cố Hòa Thượng Thích Giác Tần được đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đồng hộ niệm và tiễn đưa đến đài hỏa táng Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để làm lễ trà tỳ vào chiều cùng ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin và ảnh Thiện Hải

 

Lên đầu trang