GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phân Ban Cư sĩ Phật tử tỉnh Bình Định tổ chức Lễ Cầu an Tân niên Mậu Tuất.

Hôm nay ngày 05.03.2018 (18. Giêng. Mậu Tuất) tại chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn đã diễn ra Lễ Cầu an Tân niên do Phân Ban Cư sĩ Phật tử tỉnh Bình Định tổ chức thường niên, nhằm dâng sớ cầu an cho Hội viên Phật tử 7 chúng tại Tp. Quy Nhơn và các Huyện, Thị xã trong tỉnh.

 

Buổi lễ được sự chứng minh của HT.Thích Nguyên Phước, UV. Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Nguyên Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, HT.Thích Trí Giác, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn, HT.Thích Nguyên Điền, Giáo phẩm Phật giáo Bình Định. Sám chủ sư: TT.Thích Đồng Quả, P.Trưởng BTS kiêm Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn; Cùng hộ niệm có  TT.Thích Quảng Long, P.Trưởng Ban TTXH tỉnh Bình Định, TT.Thích Quảng Thuận, Trú trì chùa Trúc Lâm, Tp. Quy Nhơn, ĐĐ.Thích Quảng Duy, Trú trì TĐ. Long Khánh, Tp. Quy Nhơn, ĐĐ.Thích Quảng Châu, Trưởng Ban KTTC. GHPGVN tỉnh Bình Định, ĐĐ.Thích Quảng Thái, P.Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định và chư Tôn thiền đức trú trì các tự viện.

 

Trước khi quang lâm Phật tiền niêm hương khai đàn, Hòa Thượng Thích Nguyên Phước ban đạo từ tán dương Phân Ban CSPT tỉnh đã duy trì ngày lễ cầu an hằng năm, thiết lập đàn tràng tụng kinh Dược sư và dâng sớ cầu nguyện cho chư Phật tử tiêu tai diên thọ, an lạc hạnh phúc, đây là việc làm rất quí. Hòa thượng khuyên chư Phật tử tinh tấn về chùa tụng kinh Dược sư, niệm Phật Dược sư trong dịp tháng Giêng để tiếp nhận được năng lượng bình an từ 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư vì Ngài xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly trên căn bản của 12 lời nguyện để ứng vào hoàn cảnh xã hội và sở cầu, sở nguyện của mọi người ở Ta bà. Đức Phật Dược Sư có thân như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, hào quang chiếu mười phương khiến cho chúng hữu tình trông thấy là được an lành. Ngoài ra cõi Tịnh độ của Đức Phật Dược Sư có những vị Bồ tát như Nhựt Quang, Nguyệt Quang, Dược Vương, Dược Thượng, Bảo Đàn Hoa… và nhiều vị Bồ tát lớn. Các Ngài là những bậc thầy có trí tuệ tuyệt vời để chúng ta theo học và chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự gia trì của Bồ tát để sắc thân được tươi đẹp, gia đình an lạc, hạnh phúc.

 

Đại Đức Thích Nhuận Nghĩa hướng dẫn quý Phật tử đãnh lễ cúng dường tri ân chư Tôn Hòa Thượng, chư Tôn Thiền đức và cung thỉnh Quý Ngài cử hành nghi lễ niêm hương bạch Phật cúng dường, tuyên sớ cầu an. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, quý Phật tử nhất tâm niệm Phật Dược sư và dâng sớ cầu nguyện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiện Hải

 

Lên đầu trang