GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định tu bát quan trai

Vào ngày 02/6/2019 (nhằm ngày 29/4/Kỷ Hợi) tại chùa Phú Thọ, phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Bình Định đã tổ chức Khóa tu bát quan trai dành cho Huynh Trưởng và Đoàn sinh các đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh.

Người Phật tử thọ Năm giới, trong đời sống hằng ngày phải chung đụng với xã hội, khó mà gìn giữ cho giới luật được nghiêm chỉnh, Phật dạy rằng sau khi Phật Nhập diệt, chư Tăng phải lấy giới luật làm thầy, nhờ có giữ giới Phật tử mới tu học tinh tấn được, có giữ Giới để tu học Tâm mới Định, nhờ tâm định mới phát sanh Huệ. Giới, Định, Huệ là một tiến trình tu học. Đức Phật chế ra Bát Quan Trai để cho hàng cư sĩ tại gia thực hành hạnh xuất gia.

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Ngoc Nhan Tran, trong nhà

 

Huynh Trưởng cấp Tín Thị Đông - Huỳnh Trọng Thu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh đại diện toàn thể đạo tràng đã tác bạch cung thỉnh ĐĐ. Thích Thị Tấn, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định, Trú trì chùa Phú Thọ là vị Giới sư truyền giới.

Sau khi Đại Đức Giới sư đã chia sẻ hướng dẫn và truyền giới Bát quan trai, Đạo tràng thực hành các thời khóa tu tập: Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, nghe giảng pháp, ăn cơm theo nghi thức quá đường.

Trong dịp này, để không ảnh hưởng tới thời khóa tu tập của khóa tu, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh cũng đã tổ chức kỳ thi kết khóa tu học Huynh Trưởng Bậc Định. Kỳ thi đã diễn ra nghiêm túc dưới sự giám sát công bằng, vô tư của Hội đồng thi, các Huynh Trưởng học viên đạt kết quả tốt, là thế hệ nhân sự Huynh Trưởng trẻ kế thừa cho tổ chức GĐPT tại tỉnh nhà.

Những hình ảnh do Ban Thông tin Truyền thông GĐPT tỉnh Bình Định ghi nhận: 

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Ngoc Nhan Tran, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Phuoc Dien Pt, mọi người đang cười, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Niệm Từ và Ái Trần, mọi người đang đứng và đám cưới

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Huỳnh Trọng Thu và Nhật Viễn, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Thiiasao Nguyễn và Nguyen Mai, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Thiiasao Nguyễn, Huỳnh Đình Phương, Văn Hùng Sĩ và Ngoc Nhan Tran, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Niệm Từ, Nguyen Mai và Ngoc Nhan Tran, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn, trẻ em, trong nhà và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Ngọc Nhàn Trần, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Tiền Bạt, Nguyễn Đức Minh, Ngọc Nhàn Trần và Huỳnh Trọng Thu, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Ngọc Nhàn Trần, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nhật Viễn, món ăn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn, bàn và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, bàn, món ăn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Niệm Từ và Công Hoà Đinh, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Công Hoà Đinh, Thanh Tươi Dương và Nhật Viễn, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Hồ Thị Liên, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Công Hoà Đinh và Thiiasao Nguyễn, mọi người đang đứng, mũ và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Lê Nhất Duy và Huỳnh Trọng Thu, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và mũ

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi, bàn, giày, đám cưới, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Ban Thông tin Truyền thông GĐPT tỉnh Bình Định

 

Lên đầu trang