GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phân Ban Ni giới họp tổng kết Phật sự và triển khai An cư

Chiều nay lúc 14h tại chùa Tâm Ấn (văn phòng phân ban Ni giới Bình Định), Phân Ban Ni giới tỉnh tổ chức cuộc họp mở rộng nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại giới đàn Trí Độ và bàn về An cư kiết hạ năm 2023.

 

 

Cuộc họp do Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Quang trưởng Phân Ban Ni Giới Bình Định làm chủ tọa.

Tham dự cuộc họp có quý Ni Trưởng, Ni Sư Chư Tôn Đức Ni thành viên PBNG và chư Tôn Đức Ni trụ trì các Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường trong tỉnh.

Sau khi Ni trưởng chủ tọa phát biểu triển khai cuộc họp, Sư Cô Thích Nữ Nhuận Thành, Chánh thư ký PBNG Bình Định báo cáo tổng kết công tác tại Đại Giới Đàn. Tiếp theo là đại diện các ban báo cáo.

Tiếp đến, Ni Trưởng triển khai An Cư Kiết Hạ, chỉ đạo năm nay toàn thể chư Ni trong bản tỉnh tập trung về Tịnh Nghiệp Đạo Tràng Tâm Ấn An Cư Kiết Hạ và kiết giới Bố Tát vào mỗi nửa tháng.

Kết thúc cuộc họp Ni trưởng Kính chúc chư tôn đức Ni sức khoẻ và tinh tấn trong mùa An Cư.

 

 

 

 

Đồng Xuân/Ban TT-TT PG Bình Định

Lên đầu trang