GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định tham gia lớp bồi dưỡng luật.

Sau lễ kỷ niệm đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại tỉnh Bình Phước, Thường Trực Phân Ban Ni Giới Trung Ương tổ chức lớp Bồi Dưỡng Luật các Pháp Yết Ma và Thiền Môn quy cũ cho chư Ni thuộc 55 Phân Ban Ni Giới các tỉnh thành tại chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q 3, TP. HCM) trong 2 ngày 24-25/4/2023 (nhằm mùng 05-06/2/Quý Mão), nhằm thống nhất tổ chức các Giới Đàn Ni 3 miền được đồng bộ.

 

 

Phân Ban Ni Giới tỉnh Bình Định cử đoàn đại diện tham học gồm 4 vị: Ni trưởng Thích Hạnh Giải UVTT BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Phó trưởng Phân Ban kiêm trưởng ban Giáo dục Ni; Ni sư Thích Minh Tâm, UV BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, trưởng ban Giám luật Ni; Ni sư Thích Minh Tấn, UVTT BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, trưởng ban Văn hoá PBNG tỉnh Bình Định; Sư cô Thích Nhuận Thành UV BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Chánh Thư ký PBNG tỉnh Bình Định.

Buổi học đầu tiên bắt đầu từ 7h 30 đến 10h 30 ngày 24/4/2023 (mùng 05/3/Quý Mão ) do Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Cố vấn Ban Tăng sự Trung ương giảng dạy về luật học, tầm quan trọng của từng vị trong Thập Sư, vai trò cao quý của chư vị Giới sư, trách nhiệm của Điển Lễ và Tả Hữu Giám Đàn…

Để được đắc giới ngoài việc bản thân Giới tử phải cần cầu Giới pháp thì vai trò của chư vị Giới sư ví như “mặt trời giữa trưa” giới đức trang nghiêm làm chỗ nương tựa vững chắc cho Giới tử.

Lúc 13 giờ 30, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư thuyết giảng về Nghi lễ Thiền Môn quy cũ, các nghi thức kiến tạo Giới đàn và cách thức, pháp khí, trách nhiệm dành cho các vị Giới sư, Điển lễ, Dẫn thỉnh trong giới đàn, những danh xưng  trong Giới đàn.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của vị Yết Ma A Xà Lê, Giáo Thọ A Xà Lê và Thất vị Tôn Chứng Sư, quyết định sự thành tựu đắc giới của các Giới tử.

Sáng ngày 25/4/2023, Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Phó Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Tư liệu Phật giáo chia sẻ đề tài “Bản chất của các pháp Yết Ma” là Chỉ trì và Tác trì.

Pháp yết ma có 03 giai đoạn: Gia hành, Căn bản Nghiệp đạo và Hậu khởi. Giới luật chính là thọ mạng của Phật pháp. Trách nhiệm của vị Bổn sư (ngoài Bắc gọi là Nghiệp sư) khi cho để tử thọ giới.

Cuối cùng Thượng tọa đúc kết lời Phật dạy: mặc dù Giới luật tuy nhiều nhưng gói gọn trong 2 chữ Tàm  và Quý.

Buổi học cuối diễn ra lúc 13 giờ 30. Ngoài sự hiện diện của 3 vị Tuyên Luật Sư giải đáp những câu hỏi của chư Tôn Đức Ni còn vướng mắc, còn có Hoà thượng Thích Thọ Lạc UVHĐTS GHPGVN, Trưởng ban Văn hoá Trung Ương GHPGVN cùng chư Tôn Đức trong ban Văn hoá GHPGVN Trung Ương đã cùng chư Tôn Đức Ni ký kết đồng bộ pháp phục dành cho chư Tăng Ni và Nam nữ Phật tử.

Khoá học chỉ trong 2 ngày nhưng quý Ngài đã làm thỏa mãn được sự khát ngưỡng cần cầu học hỏi của chư Tôn Đức Phân Ban Ni Giới Trung Ương cũng như chư Tôn Đức Phân Ban Ni Giới các tỉnh thành trên cả nước.

Khoá học bế mạc lúc 16 giờ 30 phút trong tinh thần hoà hợp đoàn kết Ni đoàn góp phần trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhuận Thành/Ban TT-TT PG Bình Định

 

Lên đầu trang