GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thông báo Hội nghị Đại biểu Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc lần 12

Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương vừa có thông báo về Hội nghị Đại biểu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử (GĐPT) toàn quốc lần 12 được tổ chức từ ngày 22 - 25/11/2018 (nhằm ngày 16 - 19/10/Mậu Tuất) tại Chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, Tp. Đà Nẵng với dự kiến số lượng gần 700 đại biểu. Nội dung hội nghị: Ra mắt Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Trung Ương (nhiệm kỳ 2017 - 2022); Tu chỉnh Nội quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam; Đánh giá thành quả 20 năm sinh hoạt của GĐPT trong lòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam; Hoàn chỉnh tài liệu tu học và huấn luyện Huynh Trưởng, Đoàn sinh; Tổ chức lễ thọ cấp Tấn. 

Document page 001

Document page 002

Document page 003

Document page 004Document page 005

QUẢNG TIẾN

Văn phòng Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT tỉnh Bình Định

Lên đầu trang