GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hành pháp an cư theo lời Phật dạy

An cư là truyền thống bắt buộc đối với hàng xuất gia vào thời Đức Phật. Sau khi thành đạo không lâu, Đức Thế Tôn và tăng đoàn mỗi năm đều an cư một chỗ trong những tháng mùa mưa. Mục đích, như các kinh ghi chép, là để tăng đoàn tránh đi lại trong mùa mưa và để cho tăng chúng trau giồi phạm hạnh, tu tập thiền định, phát triển trí tuệ, gọi tắc là tu tập giới định tuệ. Đồng thời, đây cũng là dịp quý báu để chư Tăng học hỏi trực tiếp từ Đức Thế Tôn.

Trải qua hơn 2500 năm, truyền thống an cư vẫn được các đệ tử của Đức Phật duy trì. Chư Tăng Ni dù theo truyền thống Nam truyền hay Bắc truyền và dù thời gian tổ chức có khác nhau tùy theo vùng miền cũng đều thực hành pháp an cư hằng năm.

Thời gian an cư là dịp quý báu để chư Tăng Ni sống chung theo tinh thần lục hòa và học hỏi, hỗ trợ nhau trong đời sống tu học. Việc an cư rất có ý nghĩa trong thời đại ngày nay khi mà phần lớn các chùa chỉ có vài vị Tăng Ni hay mỗi chùa chỉ có vị trụ trì và thậm chí nhiều chùa do một vị Tăng Ni đảm trách. Do đó, chỉ thời gian an cư là dịp tốt nhất để Tăng Ni, các vị trụ trì tập trung về một trú xứ cùng sinh hoạt tu học chung.

Theo thông sự hướng dẫn của các cấp giáo hội, Tổ đình Minh Tịnh thành phố Quy Nhơn năm nay tiếp tục tổ chức an cư kiết hạ cho chư Tăng Ni trong môn phái Tổ đình nói riêng và chư tăng trong thành phố Quy Nhơn nói chung.

Với tinh thần thống nhất của chư tôn đức trong ban chức sự, trường hạ quy định các hành giả an cư phải thực hiện đầy đủ các thời khóa tụng kinh, niệm Phật, quá đường …từ 4 giờ sáng cho đến 22 giờ tối. Mục đích giúp cho các hành giả an cư đạt được kết quả nhất định sau ba tháng tinh tấn tu tập.

Trường hạ xin thành kính tri ân Chư tôn Hòa thượng chứng minh, Chư tôn đức Tăng đã trợ duyên cho trường hạ và cảm niệm tri ân quý Phật tử xa gần đã hỗ trợ cho chư Tăng an cư trong ba tháng. Kính chúc Quý tôn đức và quý Phật tử vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Sau đây là một số hình ảnh sinh hoạt của chư tăng và đạo tràng bát quan trai.

 

 

 

 

 

Lên đầu trang