GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trường TCPH Bình Định: Thiêng liêng hoa đăng mừng Thế Tôn thành Đạo

 

“Thương nhân loại lang thang trong vô định,

Từ tâm Ngài ứng hóa khắp muôn nơi.

Mở cánh cửa vào nơi không sanh tử,

Bát nhã thuyền cứu khổ vượt biển mê.”

Hơn 2600 năm về trước, khi nhân loại đang chìm trong giấc ngủ vô minh, đang u hoài thổn thức trong đêm trường sanh tử, dưới cội Tất bát la, bên sông Ni Liên thuyền, Bồ tát Tất Đạt Đa đã hàng phục tất cả ma vương phiền não, ngoại cảnh lẫn nội tâm, dứt trừ mọi cội gốc của sanh tử, chứng đắc Vô thượng bồ đề.

Trong không khí thiêng liêng của đêm thành đạo, mồng 8/12/ Mậu Tuất (ngày 13/01/2019) dưới tôn tượng của Đức Bổn Sư tại Tu viện Nguyên Thiều, Trường Trung Cấp Phật Học Bình Định (Phước Hiệp, Tuy Phước) điểm hội tụ tinh hoa giáo dục Phật giáo Bình Định Lễ hoa đăng mừng Đức Thế Tôn thành Đạo PL: 2562. đã diễn ra trang nghiêm và long trọng.

Toàn thể hội chúng thành kính cung nghinh những bước chân an lạc của chư Tôn giáo phẩm: HT. Thích Viên Đạt, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; TT. Thích Đồng Tịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Viên Chơn, Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh kiêm Trưởng Ban Văn hóa tỉnh Bình Định, Chánh thư ký Trường TCPH Bình Định; ĐĐ. Thích Nhuận Huệ, UVTT Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh cùng với chư Tôn thiền đức Tăng Ni Ban Giám Hiệu, Ban Giáo Thọ, Ban Quản Chúng Trường TCPH Bình Định. Toàn thể Tăng Ni sinh Khóa VIII và chư thiện tín Phật tử cũng hiện diện tại pháp hội tham dự.

Sau khi niệm hồng danh Đức Bổn Sư cầu gia hộ, ĐĐ. Thích Viên Chơn tuyên đọc diễn văn khai mạc đêm hội hoa đăng: “Biết bao bậc tiền nhân đã đi qua, nhưng vẫn còn đó hôm nay trước đạo tràng trang nghiêm là pháp thể của quý Ngài chứng minh, chư Tôn giáo phẩm hiện diện với niềm hy vọng to lớn ở các thế hệ học trò sau bao năm tháng dài chính quý Ngài dạy dỗ. Nâng trên tay ngọn nến hồng, chúng con nguyện nhớ mãi ân đức cao dày không bờ bến đó. Đèn chánh pháp là đây – một ngọn nến hồng trao tay nhau để truyền thừa huệ mạng, mỗi huynh đệ sẽ là đóm lửa nhỏ chan chứa tình thầy trò cao cả - tình bằng hữu thiêng liêng và bất tận. Đây chính là ý nghĩa vô cùng to lớn của đêm hội hoa đăng hôm nay.”

Cả đạo tràng đã trang trọng đảnh lễ Đức Từ Phụ, cùng hòa âm trong lời kinh, câu kệ nghi cúng dường mừng Phật thành Đạo. Tiếp đó, Thượng tọa chứng minh đã thỉnh tuệ đăng từ hoa đăng cúng dường đức Thế Tôn truyền trao cho toàn thể hội chúng, ánh sáng từ những ngọn đèn tuệ đăng làm màn tối vô minh dần đẩy lùi trong tiếng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư ngân vang cả vùng đồi núi Nguyên Thiều.

Với lời pháp nhũ vô cùng quý giá, Thượng tọa đã ban bố cho đàn hậu học với những câu chuyện điển tích về Đức Phật, chư vị bồ tát và bậc tiền nhân. Thượng toạ khuyên nhũ Tăng Ni sinh hãy luôn tinh tấn tu học, vượt mọi khó khăn chướng duyên, thực hành theo lời Phật dạy, với sứ mệnh của bậc xuất trần thượng sĩ để sau này mỗi Tăng Ni sinh có thể hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

Nam Mô Bồ Đề Thọ Hạ, Hàng Phục Ma Vương, Đắc Thành Đạo Quả Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Cung nghinh chư Tôn thiền đức quang lâm

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Thích Quang Thành, mọi người đang đứng và ngoài trời

Niệm hồng danh Đức Bổn Sư cầu gia bị

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

ĐĐ. Thích Đồng Kim, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh, Chánh Văn Phòng Trường TCPH Bình Định dẫn chương trình lễ

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thích Đàm Mơ

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và đêm

ĐĐ. Thích Viên Chơn đọc diễn văn khai mạc

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bàn và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Lương Nam, đêm, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Chư Tôn Giáo Phẩm niêm hương bạch Phật

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thích Quang Thành và Ngoa Van Son, mọi người đang đứng và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Minh Hoa, mọi người đang đứng và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

Hòa âm tụng sám thành đạo

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, bàn và ngoài trời

Chí thành đảnh lễ Đấng Từ Phụ

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thích Đàm Mơ, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Truyền trao tuệ đăng

 

Trong hình ảnh có thể có: ngọn lửa và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Viên Chơn

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đêm và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: đêm, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: đêm, ngoài trời và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thích Giác Phước và Viên Chơn

TT. Thích Đồng Tịnh ban đạo từ

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, thực vật, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Viên Chơn và Phatgiaomoimien Minhluanthich, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đêm

Hoa đăng dâng Phật

QUẢNG TIẾN

Lên đầu trang