GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh dành cho chức sắc, chức việc tôn giáo tỉnh Bình Định.

Từ ngày 28/11 đến ngày 01/12/2023 tại Tp. Quy Nhơn, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Bình Định, Trường Chính trị tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo.

 

 

Sáng ngày 28/11, chương trình khai mạc Hội nghị có sự tham dự của Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ông Phan Thanh Huệ, Tỉnh ủy viên, Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh; Ông Hồ Quang Thơm, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; cùng quý vị lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và chức sắc, chức việc các tôn giáo: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao đài, Minh sư đạo và Phật giáo Hòa Hảo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Nguyễn Tuấn Thanh mong rằng, qua hội nghị học tập lần này, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo sẽ phát huy hết trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động bà con theo đạo và tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quyền dân chủ trong cộng đồng tín đồ; kịp thời ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; phát huy và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

 

Đại biểu Phật giáo tham dự có sự hiện diện của HT. Thích Chúc Thọ, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Quảng Duy, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban TTXH tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Thái, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh; TT. Thích Hạnh Chơn, UVTT. Ban Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Dũng, UVTT. Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Hồng, UVTT. Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế tỉnh; ĐĐ. Thích Giác Quang, UVTT. Ban Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự huyện Tuy Phước; cùng chư Tôn đức Tăng Ni, quý Cư sĩ Phật tử Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố, tổng số đại biểu là 25 vị.

 

 

Trong thời gian 4 ngày, các vị chức sắc, chức việc đã được báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo gắn với quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới. Tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên. Một số vấn đề kết hợp phát triển KT-XH gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 62/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Sáng ngày 01/12 đã diễn ra lễ bế mạc và phát giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

Quảng Tiến/ Ban TT-TT PG Bình Định.

Lên đầu trang