GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh tổ chức lễ Hiệp kỵ cầu siêu 2019

Thông lệ hằng năm, vào ngày 29/7 âm lịch – Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ tát, Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh Bình Định tổ chức lễ Hiệp kỵ cầu siêu cho các hội viên, thân nhân hội viên quá vãng. Sáng ngày 29/8/2019, tại chùa Giáo hội Tỉnh đã trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh và cử hành nghi lễ cầu siêu.

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Thanh Hiển, UV. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; ĐĐ. Thích Thị Tấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh cùng chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn thiền đức trú trì các tự viện trong tỉnh và đông đảo thiện nam tín nữ hội viên Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh tham dự đồng cầu nguyện.

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa, công văn đạo tràng cùng Đạo hữu Quảng Giới – Trần Túc, Trưởng Phân ban CSPT tỉnh và toàn thể đạo trang đã trang nghiêm cung an chức sự đạo tràng. Sau đó chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn thiền đức đã quang lâm Phật tiền niêm hương bạch Phật và cử hành nghi truy tiến hương linh hội viên quá vãng. Chiều cùng ngày là đàn tràng chẩn tế chư âm linh cô hồn do TT. Thích Quảng Long, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội tỉnh chủ trì cùng chư Tôn đức Kinh sư cầu nguyện âm siêu dương thái. 

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Phân ban CSPT tỉnh với tinh thần báo ân, tri ân trong tháng Vu lan – báo hiếu.

Những hình ảnh do Ban TTTT tỉnh ghi nhận lại:

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

 

Quảng Tiến

 

Lên đầu trang