GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh tổ chức Pháp hội Dược sư cầu an tân niên

Sáng ngày 08/02 (nhằm ngày 18/Giêng/Quý Mão) tại Chùa Tỉnh hội Phật giáo Bình Định (số 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn), Phân ban Cư sĩ Phật tử thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Bình Định đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược sư cầu an tân niên - Quý Mão.

 

 

Quang lâm chứng minh có HT. Thích Trí Giác, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nguyên Huệ, Chứng minh Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; HT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh Bình Định; TT. Thích Quảng Duy, UVDK. HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội tỉnh; TT. Thích Thanh Hiển, UV. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung Ương, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; TT. Thích Hạnh Chơn, UVTT. Ban Trị sự tỉnh, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông tỉnh; TT. Thích Thị Tấn, UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, trú trì các tự viện trong tỉnh, quý Cư sĩ Phật tử hội viên đồng cầu nguyện.

 

 

Cư sĩ Quảng Giới - Trần Túc, UV. Ban Trị sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh đã đại diện dâng lời tác bạch tổ chức Pháp hội Dược sư cầu an tân niên.

Hòa thượng Thích Trí Giác đã ban đạo từ tán thán Phân ban Cư sĩ Phật tử tỉnh đã thực hiện đúng theo tinh thần chánh pháp tổ chức Pháp hội Dược sư. Qua sự cầu nguyện cùng sự hộ niệm của chư Tôn đức Tăng Ni cũng như sự trì tụng kinh Dược sư, Hòa thượng nhắc nhở phải thực hành sám hối để thân tâm thanh tịnh như lời tác bạch của đại diện Ban Tổ chức và phải tu tập bằng cách nghĩ thiện tức nghĩ những điều tốt cho mình và người để từ đó làm thiện và nói những lời hữu ích để đem lại an lạc cho bản thân và tha nhân. Đó chính là cầu an, là thực hành theo lời dạy trong kinh Dược Sư. 

Tiếp theo, chư Tôn Hòa thượng đã niêm hương bạch Phật, khai đàn và trì tụng kinh Dược sư. Nhằm ghi nhận tuyên dương công đức của quý Cư sĩ Phật tử đã đóng góp nhiều thành tựu cho Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định trong năm 2022, Thượng tọa Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử đã tặng bằng tuyên dương công đức cho quý Cư sĩ.

Những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT-TT Phật giáo Bình Định

Lên đầu trang