GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ban Trị sự tỉnh viếng tang cố HT. Thích Đồng Chơn.

Vào chiều ngày 24/3/2020 (nhằm ngày mùng 1/3/Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã đến chùa Bình An, Tp. Quy Nhơn viếng tang cố HT. Thích Đồng Chơn tân viên tịch. Phái đoàn viếng tang do HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định làm Trưởng đoàn, tháp tùng cùng đoàn có sự hiện diện của HT. Thích Nguyên Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nguyên Huệ, HT. Thích Nguyên Khiết, Giáo phẩm Phật giáo Bình Định; TT. Thích Đồng Thành, HT. Thích Đồng Quả, HT. Thích Chúc Thọ, TT. Thích Nhuận Trí, TT. Thích Quảng Độ, đồng Phó Trưởng Ban Trị sự tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; các Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố; các Ban chuyên môn trực thuộc. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thích Quảng Thức và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng và hoa

 

Trước Giác linh đường, TT. Thích Đồng Thành, UV.HĐTS, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự đã thay mặt cho Ban Trị sự có lời tưởng niệm về công hạnh và đạo nghiệp của Cố Hòa thượng Thích Đồng Chơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn, Nguyên Giáo thọ sư Trường TCPH tỉnh Bình Định, viện chủ chùa Bình An, Tp. Quy Nhơn. Khi còn sanh tiền, cố Hòa thượng đã có nhiều đóng góp về mặt Giáo dục, đào tạo Tăng Ni các thế hệ từ khóa I đến khóa VI Trường TCPH Bình Định. Sau đó, phái đoàn đã dâng hương tưởng niệm, nhiễu kim quan và ký sổ tang lưu niệm. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Người Qua Đường, Quoc Van, Thích Quảng Thức và Thích Đàm Mơ, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Viên Chơn, Hongke Nguyen và Chùa Minh Tịnh

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Thích Quảng Thức, Chùa Minh Tịnh, Vạn Tịnh và Giải Tịnh, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Giải Tịnh và Thích Quảng Thức, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, bao gồm Hải Long Tự, Người Qua Đường, Quoc Van và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Vạn Tịnh, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, hoa và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mũ

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

Các phái đoàn viếng tang do Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định ghi nhận:

 

Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn do HT. Thích Đồng Quả, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn:

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Người Qua Đường, Thích Giác Phước, Thích Quảng Thức, Thích Đàm Mơ và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Chế Hoàng Giác

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nhuận Thành Thích Nữ và Con Mot Chut Gi, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Người Qua Đường và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Truyền Cường, Chùa Minh Tịnh và Thích Đàm Mơ, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Hai Trieu, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Vạn Thuận và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng, hoa, thực vật, bộ vét và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thích Quảng Thức và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: Thích Quảng Thức, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng và hoa

 

Đoàn Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Ban Kinh tế Tài chính Trung Ương, Ban Phật giáo Quốc tế Trung Ương, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên, Môn phái Vĩnh Nghiêm trong và ngoài nước do TT. Thích Thanh Phong, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung Ương, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung Ương; TT. Thích Quang Thạnh, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung Ương, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh cùng chư Tôn đức tháp tùng. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thích Giác Phước, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Minh Thế, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Ban Giám hiệu - Ban Giáo thọ, Cựu Tăng Ni sinh Khóa I, đại diện Tăng Ni sinh các khóa từ khóa I đến khóa VIII Trường TCPH Bình Định do TT. Thích Đồng Thành, Hiệu Trưởng Trường TCPH Bình Định làm trưởng đoàn.

 

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, bao gồm Vạn Huy Huy, Cát Bụi, Huyền Bích, Chùa Minh Tịnh, Thiiasao Nguyễn và Thích Giác Phước, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Vạn Thuận, trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, bao gồm Vạn Huy Huy, Cát Bụi và Khoi Nguyen Dinh, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Khoi Nguyen Dinh, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thích Đồng Thành, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bàn và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, hoa và thực vật

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thích Đồng Thành, mọi người đang đứng và hoa

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Giác Phú, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Viên Chơn

 

Ban Trị sự GHPGVN huyện Tây Sơn do TT. Thích Thanh Hiển, Trưởng Ban Trị sự làm trưởng đoàn.

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Con Mot Chut Gi, Tuệ Châu, Ahimsa Bất Hại và Thích Đồng Thành, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Thỏng Tay Vào Chợ, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Thích Giác Phước, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thiiasao Nguyễn, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và hoa

 

Môn phái Chúc Thánh tại Quảng Nam, Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định do HT. Thích Liễu Giải, Trưởng Môn phái tại Bình Định làm Trưởng Đoàn. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Minh Thế, Ngoa Van Son và Viên Chơn, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Người Qua Đường và Nguyễn Đức Dũng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Lê Ngọc và Nguyễn Đức Dũng, mọi người đang đứng, thực vật và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, thực vật và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Vạn Thuận, trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thức Tỉnh Cõi Mộng, mọi người đang đứng và trẻ em

 

GĐPT Tp. Quy Nhơn do HTr cấp Tấn Quảng Hòa - Phạm Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Điều hành GĐPT Tp. Quy Nhơn làm Trưởng đoàn. Và trong suốt thời gian tang lễ, các đơn vị GĐPT trong thành phố đã luân phiên túc trực phục vụ tang lễ, cúng dường lên bậc ân sư khả kính đã luôn dành tình cảm ưu ái, che chở và dìu dắt GĐPT Tp. Quy Nhơn.

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, bao gồm Nhung Thị Lê, Tống Sen, Quảng Thiên Trần và Thanh Đoan, mọi người đang ngồi, đám cưới, trẻ em và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 20 người, bao gồm Nhung Thị Lê, Thanh Đoan và Công Hoà Đinh, mọi người đang ngồi, đám cưới và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Tống Sen, Niệm Từ, Hoan Nguy và Thanh Tươi Dương, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn, giày và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thanh Tươi Dương, mọi người đang đứng, thực vật, hoa, ngoài trời và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thanh Tươi Dương, mọi người đang đứng, hoa và thực vật

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, thực vật, hoa và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Tống Sen và Niệm Từ, thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, thực vật, hoa và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Hoài Thương, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, hoa, trẻ em và thực vật

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu, đang đứng, giày và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: Công Hoà Đinh, ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, thực vật và hoa

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mũ, trẻ em, ngoài trời và món ăn

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người trên sân khấu

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu, đang đứng và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và món ăn

 

Quảng Tiến - Đồng Từ

 

Lên đầu trang