GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các phái đoàn viếng lễ tang Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Giáo

Sau khi lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Giáo 15/9/Canh Tý, Các phái đoàn đã quang lâm viếng lễ tang

Dưới đây là các hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ban TTTT PG BĐ

Lên đầu trang