GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phật giáo Bình Định kính mừng Phật đản PL.2565

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ và của Trung ương Giáo hội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Trị sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định không tổ chức lễ đài tập trung kính mừng Phật đản PL.2565. 

Tuy nhiên, các tự viện đã thiết lập vườn Lâm-tỳ-ni, treo cờ, băng rôn, thiết trí nơi tắm Phật...trang nghiêm để kính mừng ngày đản sanh của đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại các tự viện trong tỉnh:

Chùa Long Khánh, Quy Nhơn

 

 

Chùa Minh Tịnh, Quy Nhơn

 

 

 

Chùa Xá Vệ, Quy Nhơn

 

 

Chùa Ni Liên, Quy Nhơn

 

 

Chùa Thiên Long, Quy Nhơn

 

 

Tịnh Xá Ngọc Sơn

 

 

Chùa Tường Quang, Quy Nhơn

 

 

Chùa Phú Thọ, Quy Nhơn

 

 

Chùa Linh Sơn, Quy Nhơn

 

 

Chùa Tâm Ấn, Quy Nhơn

 

 

Chùa Tăng Quang, Quy Nhơn

 

 

Chùa Phổ Minh, Quy Nhơn

 

 

Tịnh xá Quan Âm, Quy Nhơn

 

  

Chùa Hiển Nam, Quy Nhơn

 

 

 

Chùa Dương Sơn, Tuy Phước

 

 

Chùa Vân Sơn, Tuy Phước

 

 

Chùa Gia Khánh, Tuy Phước

 

 

Chùa Thiên An, An Nhơn

 

 

Chùa Long Đa, An Nhơn

 

 

Chùa Thiên Quang, An Nhơn

 

 

Chùa Trường Khánh, An Nhơn

 

 

Tịnh xá Ngọc Duyên, An Nhơn

 

 

Chùa Phổ Tịnh, An Nhơn

  

 

Chùa Phước Sơn, Tây Sơn

 

 

Chùa Phổ Quang, Tây Sơn

 

 

Chùa Tịnh Quang, Phù Mỹ

 


 

Chùa Long Hoa, Phù Mỹ

 

 

Chùa Tường Vân, Phù Mỹ

 

 

Chùa Mỹ Hội, Phù Mỹ

 

 

Chùa Viên Giác, Hoài Ân

 

 

Chùa Thường Quang, Hoài Ân

 

 

Chùa Dương Hoà, Hoài Nhơn

 

 

Chùa Huệ Quang, Hoài Nhơn

 

 

Chùa Linh Sơn, Hoài Nhơn

 

 

 

Tịnh xá Ngọc Hội, Hoài Nhơn

 

 

Ban TTTT PG Bình Định

 

Lên đầu trang