GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bông Hồng Xuống Phố Thị - Vu Lan Kỷ Hợi - phần 2

Bông Hồng Xuống Phố Thị - Vu Lan Kỷ Hợi 

Phần 2: Vài hình ảnh tại Thị xã An Nhơn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang