GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bông Hồng Xuống Phố Thị - Vu Lan Kỷ Hợi - phần 3

Bông Hồng Xuống Phố Thị - Vu Lan Kỷ Hợi - phần 3

Những hình ảnh ghi nhận tại huyện Hoài Ân:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vài hình ảnh ghi nhận tại huyện Tây Sơn:

 

 

 

 

 

Lên đầu trang