GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Bông Hồng Xuống Phố Thị - Vu Lan Kỷ Hợi - phần 4

Bông Hồng Xuống Phố Thị - Vu Lan Kỷ Hợi - phần 4

                                                                                   Tin: Minh Toàn; ảnh: Tình nguyện viên BHP

Những hình ảnh ghi nhận tại phường Bình Định - Tx. An Nhơn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vài hình ảnh ghi nhận tại huyện Tuy Phước:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vài hình ảnh ghi nhận tại Tp. Quy Nhơn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang