GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh hoạt động trại Tất Đạt Đa 2019 của GĐPT tỉnh Bình Định

Hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa ngày nào gợi nhớ trong ta về tinh thần Đại từ bi, Đại lực và đại dũng. Vì tinh thần đó mà ngài đã vượt thành xuất gia, 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm khổ hạnh rừng già, 49 ngày tham thiền nhập định, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem về cho chúng ta ánh sáng nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Nhờ thế mà hôm nay, chúng ta được thấm nhuần trong giáo lý của Đấng Từ Phụ.

Hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thể hiện tinh thần Dũng, vượt thắng mọi sự ham muốn bình thường của cuộc sống, tìm chân lý giải thoát, đem Đạo vàng đến cho tất cả quần sinh. Bằng ý nghĩa và cao quý đó, tổ chức GĐPT Việt Nam chọn ngày vía Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni xuất gia làm ngày Dũng truyền thống cho ngành Nam.

Tiếng vó cầu vồng từ thành Ca – tỳ - la - vệ nương theo gió về đây, hòa lẫn với tiếng lá reo, tiếng côn trùng rầu rĩ và bóng đêm ngã dài. Vầng trăng chênh chếch, giờ thiêng liêng đã điểm. không gian ngừng chuyển động để nhận thức ý chí ra đi “DŨNG”. Để hòa mình với sức sống “DŨNG” và tinh thần quyết tâm ra đi của người thanh niên TẤT ĐẠT ĐA và những người bạn chí hướng tìm đường giải thoát. 

Những hình ảnh về hoạt động Trại họp bạn ngành Thanh Thiếu GĐPT tỉnh Bình Định "TẤT ĐẠT ĐA" do Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định tổ chức tại chùa Phú Thọ, phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn vào hai ngày 09, 10/3/2019 (nhằm mồng 4, 5 tháng 2 năm Kỷ Hợi). 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, cây, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, cây, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, cây, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, bầu trời, cây, sân bóng rổ và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đêm, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 28 người, bao gồm Lê Bảo Quyên, Bin Vũ, Chưa Nhớ Tên, Vũ Văn Nam, Cúc Nguyễn và Khanh Huynh, mọi người đang cười, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, đêm, ngọn lửa và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Lê Minh Trường, mọi người đang đứng, cây, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mũ và đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, đêm, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời, sân bóng rổ và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: đêm, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mũ

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Lê Đình Bảo và Anhcu Ben, mọi người đang cười

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Bin Vũ, Công Hoà Đinh và Cù Thanh Vi, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, đêm và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Vũ Văn Nam, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đêm, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mũ, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, bầu trời, đám đông, đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày, sân bóng rổ, bầu trời, cây, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và giày

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Như Trang, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng, mũ, giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, đám đông, cây, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mũ, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mũ, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, mũ và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, trẻ em, cây, mũ, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, cây, cỏ, bầu trời, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây, thực vật, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nhật Viễn, mọi người đang đứng, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, cây, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, quần đùi, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mũ, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, mũ và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, món ăn và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cỏ, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Nhật Viễn, mọi người đang cười, bầu trời, cỏ, cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: giày và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Hoa Anh Đào , mọi người đang đứng, mũ và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày, cây, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày, đám đông và ngoài trời

 

Khối truyền thông trại thực hiện

Lên đầu trang