GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh Khóa cấm túc An cư tập trung tại Trú xứ Tổ đình Long Khánh

Những hình ảnh sinh hoạt theo các thời khoá của chư Tăng hành giả An cư trong Khóa cấm túc An cư tập trung 10 ngày tại Trú xứ Tổ đình Long Khánh do Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh ghi lại.

 

Công phu khuya

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Viên Chơn, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Hải Long Tự và Chùa Minh Tịnh, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Chùa Long Đa, trẻ em và ngoài trời

 

 

Quá đường - Kinh hành

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Viên Chơn, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, bàn, trong nhà và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, đang ngồi, em bé, bàn, trẻ em và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Người Qua Đường, Thích Đồng Thành và Hương Nguyễn, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Viên Chơn, mọi người đang đứng, ngoài trời và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Viên Chơn, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Quang Tịnh, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, bao gồm Thích Đồng Thành, Thỏng Tay Vào Chợ, Thích Quang Tịnh, Quoc Van và Chùa Minh Tịnh, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Vien Ngo, Viên Chơn và Chùa Minh Tịnh

 

Tọa đàm về các ban chuyên môn

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Người Qua Đường

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, Thích Giác Phước và Ahimsa Bất Hại, mọi người đang cười, bàn và trong nhà

 

Ngồi thiền đêm

 

Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: đêm và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, đêm, trẻ em và trong nhà

 

 

Quảng Tiến

Lên đầu trang