GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh quý Tưởng lão Hoà thượng ở Bình Định

Một số hình ảnh, tư liệu quý về quý Trưởng Lão Hòa thượng ở Bình Định do  Facebook: Truong Phuc Nguyen và Vạn Tường đăng. Ban Biên Tập website xin gửi đến Chư tôn đức và độc giả những hình ảnh quý giá này.

Chư tôn Đức Bình Định ra thăm và đảnh lễ quý Ngài ở Huế:

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Từ bên trái qua: Hòa Thượng TÂM HOÀN - HUỆ LONG; Trưởng Lão Đệ Nhị Tăng Thống Hòa Thượng TRỪNG THỦY - GIÁC NHIÊN; Trưởng Lão Hòa Thượng NGUYÊN LƯU - GIÁC TÁNH

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Đức Đệ Tứ Tăng Thống Hòa Thượng NHƯ AN - HUYỀN QUANG (đứng giữa) và Hòa Thượng TÂM HOÀN - HUỆ LONG (đứng bên trái)

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám cưới, cây và ngoài trời

Trưởng Lão Đệ Tam Tăng Thống Hòa thượng ĐÔN HẬU (Ngài cầm quạt Khổng Minh), Hòa thượng TÂM NHƯ - TRÍ THỦ (đứng bên cạnh) cùng chư tôn Đức Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Quý Ngài Trưởng lão Phật giáo Huế thăm Bình Định:

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười

Cung đón Trưởng Lão Hòa thượng GIÁC NHIÊN dẫn đầu phái đoàn chư tôn đức Phật giáo Huế tại Ga Diêu Trì.

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Hòa thượng Trưởng Đoàn thăm viếng lưu niệm trước Chánh Điện Tổ đình Long Khánh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Chư tôn Đức thăm Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Tổ đình Thập Tháp, Tx. An Nhơn

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Hòa thượng GIÁC NHIÊN (Chùa Thuyền Tôn, Huế) và Hòa thượng HUỆ CHIẾU (Tổ đình Thập Tháp, Bình Định)

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Lưu niệm tại Tổ đình Thập Tháp.

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Hòa thượng GIÁC NHIÊN và Hòa thượng HOẰNG THÔNG (Chùa Bạch Sa, Quy Nhơn)

 

QUẢNG TIẾN tổng hợp

Lên đầu trang