GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh về lễ chung thất NT. Thích Nữ Tâm Hoa

Hình ảnh về Lễ chung thất trai tuần cố Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hoa - Chứng minh Phân Ban Ni Giới Trung Ương, Chứng Minh Phân Ban Ni Giới tỉnh Bình Định, Nguyên Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Viện chủ chùa Tâm Ấn (Tp. Quy Nhơn) vào 2 ngày 27 - 28/10/2018 (nhằm ngày 19 - 20/9/Mậu Tuất). 

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, TƯỜNG VÂN PHÁP PHÁI, KHAI SƠN TÂM ẤN TỰ, THIÊN DI SANH LIÊN TỰ, TRÙNG HƯNG AN THANH TỰ, HÚY thượng TÂM hạ HOA, TỰ DIỆU LIÊN, HIỆU THIỀN DUNG GIÁC LINH NI TRƯỞNG TÂN VIÊN TỊCH.

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Chư tôn thiền đức quang lâm Đại hùng bảo điện niêm hương bạch Phật 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và trong nhà

Hòa Thượng Thích Liễu Giải - đệ nhất sám chủ cùng chư tôn đức kinh sư phụng thỉnh Tiêu diện đại sĩ 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

 Môn đồ pháp quyến cùng Phật tử trì tụng kinh Địa Tạng tại giác linh đường

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người 

Dâng hương tưởng niệm

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, trong nhà

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 15 người

Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Quang - Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch trai tăng cúng dường 

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

 Hòa Thượng Thích Viên Đạt - chứng trai ban đạo từ

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

Cung thỉnh TT. Thích Đồng Tịnh - gia trì sư cùng chư tôn đức ban kinh sư đăng đàn chẩn tế 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

HUYNH TUYỀN - QUẢNG TIẾN

 

Lên đầu trang