GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hình ảnh về lễ hoa đăng Đức Phật thành Đạo tại Trường TCPH Bình Định

Những hình ảnh về lễ hoa đăng mừng Đức Thế Tôn thành Đạo tại Tu viện Nguyên Thiều, Tuy Phước, Bình Định đêm mồng 8/12/ Mậu Tuất (ngày 13/01/2019).

 

Trường TCPH Bình Định: Thiêng liêng Đêm hoa đăng Phật Thành đạo

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16b

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

29c

29d

30

 

(Theo phathocviennguyenthieu.vn)

 

Lên đầu trang