GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ thọ tang cố TT. Thích Vạn Tịnh

Vào lúc 06 giờ 00 ngày 26/11/2019 (nhằm ngày mùng 1/11/Kỷ Hợi), Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh chư Tôn đức cử hành lễ thọ tang cố Thượng tọa Thích Vạn Tịnh, Phó Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Hoằng pháp huyện Tuy Phước, Trú trì chùa Vân Sơn, huyện Tuy Phước.

Nghi lễ do Hòa thượng Thích Đồng Thành, Trú trì chùa Thọ Sơn, huyện Tuy Phước, Đệ nhị sám chủ tang lễ cùng chư Tôn đức ban kinh sư cử hành. Môn đồ pháp quyến và chư Thiện tín Phật tử phủ phục trước Giác linh đài cầu nguyện và thọ tâm tang. 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Vạn Thuận

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Vạn Thuận

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Vạn Thuận

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng, mũ và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, mũ và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

 

Từ ngày 24/11 đến nay, đã có rất nhiều phái đoàn đến viếng tang: chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Tỉnh Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Công an huyện Tuy Phước, cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh và địa phương ... 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và hoa

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, thực vật, hoa, trẻ em và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, đám đông và thực vật

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng, hoa, thực vật, trong nhà và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, hoa, kính mắt và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Vạn Thuận, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, kính mắt, râu và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Vạn Thuận

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn, đồ uống và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, đám đông

 

Ban Thông tin Truyền thông tỉnh

 

Lên đầu trang