GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lễ tiểu tường cố NT. Thích Nữ Tâm Hoa, viện chủ chùa Tâm Ấn

Đức hạnh sáng ngời ánh thái dương,
Dang tay độ chúng thoát đau thương.
Nguyện tròn quả mãn Liên hoa ngự,
Tuy rụng hoa đàm vẫn ngát hương.

Trong hai ngày 29/7 & 1/8/ Kỷ Hợi (ngày 29, 30/8/2019) tại Chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm long trọng tổ chức Lễ tiểu tường cố Ni Trưởng Thích Nữ Tâm Hoa, Chứng minh PB. Ni giới Trung Ương, Chứng minh PB. Ni giới tỉnh Bình Định, Viện chủ chùa Tâm Ấn đã thị tịch ngày 1/8/Mậu Tuất, trụ thế 102 năm, hạ lạp 80 năm.

Đàn tràng đã được cung đón những bước chân an lạc của chư Tôn giáo phẩm trong và ngoài tỉnh quang lâm khai diễn pháp đàn, trai tăng cúng dường và trai đàn chẩn tế âm linh cô hồn, nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Ni Trưởng cao đăng Phật quốc. Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh: HT. Thích Giác Trí, thành viên HĐCM Trung Ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Trí Giác, Phó Trưởng Ban Nghi lễ Trung Ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tp. Quy Nhơn cùng chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni và đông đảo thiện tín Phật tử gần xa về đồng cầu nguyện.

Sáng ngày 1/8/ Kỷ Hợi, sau khi niêm hương bạch Phật, cung tiến giác linh cố Ni Trưởng do HT. Thích Liễu Giải và TT. Thích Đồng Quả, đương vi sám chủ sư cử hành nghi báo tiến. Trong lễ Trai tăng cúng dường, NT. Thích Nữ Hạnh Nguyện đã đại diện toàn thể môn đồ pháp quyến đối trước chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni đã dâng lời tác bạch cảm niệm công đức chấn tích quang lâm của quý Ngài, ôn lại dòng thời gian khi mà cố Ni Trưởng tôn sư còn hiện tiền và nỗi mất mát “Đèn thiền leo lét, tịnh thất cô liêu” khi Người bỏ lại Ni chúng đệ tử, pháp tôn về miền Phật quốc.

HT. Thích Viên Đạt, đương vi Chứng trai sư cho lễ trai tăng cúng dường có đôi lời tán thán công đức của môn đồ hiếu quyến, Hòa Thượng đã nhắc lại công hạnh, lược sử về cố Ni Trưởng viện chủ Tâm Ấn là hàng thạch trụ của Ni giới Phật giáo Việt Nam và khuyến tấn hàng đệ tử luôn lấy cuộc đời của cố Ni Trưởng làm tấm gương sáng noi theo.

Chiều cùng ngày, TT. Thích Đồng Tịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban GDPG tỉnh Bình Định, đương vi Gia trì sư cùng chư Tôn đức Kinh sư đã đăng đàn chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện âm siêu dương thái, quốc thái dân an.

Hình ảnh trong hai ngày diễn ra pháp sự: 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Đồng Thành, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Phuoc Dien Pt, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Ngoa Van Son, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ăn, món ăn, cận cảnh và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, mũ và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Thích Quảng Thức, mọi người đang đứng, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm BáTùng Trần, Người Qua Đường và Khoi Nguyen Dinh, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Vạn Tịnh, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Vạn Tịnh, Vạn Thuận và Người Qua Đường, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Khoi Nguyen Dinh, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 26 người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 20 người, bao gồm Hai Trieu và Thanh Tươi Dương, mọi người đang cười, đám cưới và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Vạn Tịnh, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Vạn Thuận, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mũ, trẻ em, ngoài trời và cận cảnh

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Khoi Nguyen Dinh

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, mũ và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh và Hải Long Tự, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm Người Qua Đường, Khoi Nguyen Dinh và Thanh Tươi Dương, ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang ăn và món ăn

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Thanh Tươi Dương, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Nguyễn Đức Dũng, Hue Duc và Thanh Tươi Dương

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Đồng Thành, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Vạn Thuận, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Thích Đồng Thành và Vạn Thuận

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Không có mô tả ảnh.

 

NAM MÔ TỪ LÂM TẾ CHÁNH TÔNG TỨ THẬP TAM THẾ, TƯỜNG VÂN PHÁP PHÁI, KHAI SƠN TÂM ẤN, THIÊN DI SANH LIÊN, TÁI TẠO AN THẠNH TỰ, Húy thượng TÂM hạ HOA, Tự DIỆU LIÊN, Hiệu THIỀN DUNG TRƯỞNG LÃO NI TRƯỞNG GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM! 

 

 

Quảng Tiến

Lên đầu trang