GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thỉnh Giác linh cố HT. Thích Đồng Tịnh yết Phật, yết Tổ

Chiều ngày 28/11/2019 (nhằm ngày 3/11/Kỷ Hợi), Ban Tổ chức Tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ thỉnh Giác linh cố HT. Thích Đồng Tịnh, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước, viện chủ chùa Gia Khánh yết Phật, yết Tổ tại Tổ đình Sơn Long, Tp. Quy Nhơn.

Buổi lễ được sự chứng minh của HT. Thích Liễu Giải, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Tuy Phước, viện chủ chùa Bửu Liên. Lễ cung thỉnh Giác linh cố Hòa thượng yết Phật yết Tổ do HT. Thích Hạnh Hòa, viện chủ chùa Long Phước làm sám chủ cùng với sự hộ niệm của chư vị tôn đức ban kinh sư tang lễ.

 

Không có mô tả ảnh.

 

Tiếng mưa rơi hòa vào âm vang chuông trống Bát nhã và tiếng niệm Phật trầm hùng của chư Tôn đức và đồ chúng, sau khi đảnh lễ Phật tại chùa Gia Khánh, môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã cung thỉnh long vị, linh mô Ngài yết Phật, cáo Tổ tại Tổ đình Sơn Long, Tp. Quy Nhơn.

Lễ yết Phật triều Tổ kết thúc, long vị và linh mô của cố Hòa thượng được cung thỉnh về lại Giác linh đường an vị, HT. Thích Hạnh Hòa đã thực hiện lễ tiến cúng Giác linh theo nghi lễ truyền thống Phật giáo.

Lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Gia Khánh sẽ được cử hành vào lúc 08g30 ngày 29/11/2019.

Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Định xin giới thiệu hình ảnh của buổi lễ:

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, hoa, mũ và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, hoa, thực vật, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô, bầu trời, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thực vật, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, xe môtô, bầu trời, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ô tô và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

 

Không có mô tả ảnh.

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, trong nhà và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, trong nhà và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, trong nhà và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: đêm, xe môtô, bầu trời, cây và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa và trong nhà

 

Nhật Viễn - Quảng Tiến

 

Lên đầu trang