GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thăm các trú xứ An cư

Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, vào mùa hạ chư Tăng vân tập về các trú xứ để An cư thúc thiểm thân tâm trau dồi Giới, Định, Tuệ. Năm nay, PL 2562 - DL. 2018, tỉnh Bình Định có 12 trú xứ An cư là Tổ đình Long Khánh, Tổ đình Minh Tịnh, chùa Liên Hoa, Tu viện Nguyên Thiều, Cư xá Ni, chùa Long Phước, chùa Hương Quang, Tịnh xá Bửu Quang, chùa Thiên An, chùa Long Hòa, chùa Tịnh Quang, và chùa Long Sơn. 

Nhằm vấn an sức khỏe chư tôn đức Ban chức sự và hành giả An cư tại các trú xứ An cư, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định phân công các đoàn đi thăm các trú xứ An cư.

Một số hình ảnh ghi lại sau 2 chuyến đi thăm các trú xứ An cư:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TTTT PG tỉnh Bình Định

 

Lên đầu trang