GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tiểu sử Hòa thượng THÍCH ĐỒNG HẠNH 1937-2014

Hòa Thượng xuất thân từ một gia đình nho giáo tại thôn Hiệp An, Xã Mỹ Chánh, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

Thế danh: Trần Hân sinh năm 1937 (Đinh Sửu) thân sinh là cụ ông Trần Quang, Pháp Danh: Đồng Quang, thân mẫu là cụ bà Bùi Thị Lữ, Pháp Danh: Đồng Bạn đều là Phật Tử thuần thành.

Ngài là con út trong gia đình có 4 anh trai và 1 chị gái, cụ ông thân sinh là một nhà nho được mọi người kính trọng.

Năm 20 tuổi Ngài mộ đạo xuất gia theo bổn sư Hòa Thượng Thượng THỊ hạ VỊ tại Chùa Giác Viên, Xã Mỹ Chánh, Phù Mỹ.

Thuở thiếu thời Hòa Thượng đã thể hiện sơ tâm xuất gia tu hành tinh tấn, được bổn sư yêu thương và hết lòng chỉ giáo.

Năm 1965 Hòa Thượng bổn sư nhận chùa Chi Hội Phật Giáo Phù Mỹ. giao lại chùa Giác Viên cho Ngài cùng Ban Hộ Tự. Ngài chăm lo quản lý thay cho sư phụ, vừa lo hành trì tu học, phần lo củng cố kinh tế của bổn tự, tích góp mua cho chùa một số ruộng để làm tài sản thường trụ. Hai năm sau vì cuộc chiến ngày càng ác liệt, Hòa Thượng bổn sư gọi về cùng ở chùa Phù Mỹ để có điều kiện hướng dẫn tu học. Năm Mậu Thân 1968 Ngài thọ tam đàn Cụ Túc tại Giới Đàn Long Khánh – TP Quy Nhơn do Hòa Thượng Thích Phúc Hộ làm đường đầu. Năm 1970 Chùa Hoa Nghiêm, Phù Cát cung thỉnh Ngài làm Trú Trì nhưng  cơ duyên chưa hội đủ Ngài đành phải thoái thát.

Năm 1973, có thí chủ ở thôn Tân Lộc hỷ cúng đất để xây chùa, được Hòa Thượng bổn sư cho phép Ngài đứng ra xây dựng chùa Tường Vân ở xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ. Với trách nhiệm trọng đại “ Trú pháp vương gia trì Như lai mạng” hơn thế nữa Hòa Thượng vững tâm bền chí quyết tâm cùng Phật tử ở nơi đây để xây dựng mới ngôi tam bảo này. Hơn nữa trong thời cuộc chiến tranh ác liệt, kinh tế khó khăn Ngài phải trải qua bao gian nan thử thách nhưng Ngài vẫn luôn luôn tâm niệm nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho công cuộc xây dựng chùa Tường Vân được thành tựu, có nơi chiêm ngưỡng và lễ bái cho tín đồ Phật Tử trong vùng sinh hoạt. Như vậy tâm nguyện được hoàn thành, chùa Tường Vân đã được hiện hữu trang nghiêm trọng thể cho đến hôm nay.

Từ những năm còn là quản chúng chùa Chi Hội Phù Mỹ. Ngài đã tiếp Tăng độ chúng, để có thế hệ  truyền thừa mạng mạch của chư Tổ để lại. đồng thời có người thừa kế hướng dẫn thiện tín phật tử tu tập qui hướng về phật pháp, làm lành tu thiện, phù hợp với xã hội thời đương đại này, và luôn luôn sách tấn hàng đệ tử trau dồi giới đức để trở thành một sa môn hữu dụng cho đạo pháp.

Năm 1992 Hòa Thượng Bổn Sư viên tịch, Với hoài bão truyền đăng tục diệm, hoằng dương chánh pháp, kiến tạo Già Lam, Hòa Thượng được Giáo Hội Phật Giáo tỉnh bổ nhiệm Ngài tiếp quản công việc hoằng pháp tại Chùa Tịnh Quang thị trấn Phù Mỹ, trước muôn ngàn khó khăn từ kinh tế cho đến cơ sở xây dựng thiếu thốn, xuống cấp hoàn toàn. Ngài thể hiện tinh thần bậc xuất trần thượng sĩ, dù khó khăn nhưng không nản lòng. Nhất tâm khôi phục chùa Tịnh Quang được phát triển khang trang như ngày hôm nay.
Hòa Thượng đã tham gia các Phật sự:

-  Làm Chánh Đại Diện Phật Giáo Phù Mỹ với 3 nhiệm kỳ từ năm 1997 đến năm 2012.

- Năm 1998 Ngài đã được Giáo hội Trung Ương tấn phong Thượng Tọa

- Năm 2012 Ngài được Trung Ương Giáo Hội tấn phong lên phẩm vị Hòa Thượng .

- Năm 2000 làm Tôn Chứng Đại Giới Đàn Chánh Nhơn. Do Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức.        

- Năm 2004 làm Tôn Chứng Đại Giới Đàn Huệ Chiếu. Do Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức.        

- Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo Huyện Phù Mỹ lần thứ V. Ngài được cung thỉnh  làm Chứng Minh BTS GHPGVN Huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Với xã hội và nhân dân Ngài được tín nhiệm bầu vào Hội Đồng Nhân Dân Huyện Phù Mỹ  nhiệm kỳ 2004-2011.

- Ủy Viên UBMTTQVN huyện Phù Mỹ.

- Ủy Viên Hội Khuyến Học Huyện Phù Mỹ.

- Ủy Viên Hội Chữ Thập Đỏ Huyện Phù Mỹ.

Với các Tự Viện trong huyện nhà Hòa Thượng luôn nhắc nhở, khuyên bảo và sách tấn chư vị trụ trì hàng tăng ni trẻ trên con đường tiến tu đạo nghiệp, phục vụ chúng sanh.

Thế rồi theo duyên tan hợp, Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 09g sáng ngày 13.08.2014 nhằm ngày 18.07. năm Giáp Ngọ, Với 78 năm trụ thế, 46 năm Hạ Lạp cõi ta bà Ngài là một tấm gương cần kiệm mẫn cán, đạo đức tỏa sáng, với đức tánh khiêm cung, ít nói của một bậc chân tu sáng ngời đạo hạnh trong lòng Tăng Ni Phật Tử huyện nhà.Trước linh giác Ngài chúng con cung kính đê đầu đảnh lễ ngưỡng bái bạch đức hạnh cao thâm của Ngài.

Như vậy là Hòa thượng đã viên mãn hóa duyên cõi Ta bà, trở về thế giới Niết bàn vô tung bất diệt, nhưng công đức và đạo nghiệp của Hòa thượng vẫn còn sống mãi trong tâm tư ký ức của người con Phật và trang sử rạng ngời của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại.

Nam Mô Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế Tịnh Quang đường thượng húy thượng ĐỒNG hạ HẠNH tự TỊNH ĐỨC hiệu TRÍ THÀNH Hòa Thượng tân viên tịch chứng minh.

Lên đầu trang