GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tọa đàm về các ban chuyên môn trực thuộc GHPGVN tỉnh Bình Định

Trong chương trình Khóa cấm túc An cư Kiết hạ tập trung 10 ngày do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định tổ chức từ ngày 3 - 13/6/Kỷ Hợi (ngày 05 -15/7/2019), vào mỗi buổi chiều hàng ngày, lúc 14g00 có chương trình tọa đàm về nội dung hoạt động của các ban chuyên môn trực thuộc. Trong 2 ngày 09 và ngày 10/7, các vấn đề của Ban Tăng sự, Ban Pháp chế, Ban Giáo dục Phật giáo và Ban Hoằng pháp đã được chư Tôn đức hành giả An cư tập trung tại 4 trú xứ: Tổ đình Long Khánh (chư Tăng), chùa Tâm Ấn (chư Ni), Tịnh xá Ngọc Nhơn (chư Tăng Hệ phái Khất sĩ) và Tịnh xá Bửu Quang, Tuy Phước (chư Ni Hệ phái Khất sĩ) và chư Tôn giáo phẩm thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cấp huyện, thị xã thành phố, trú trì các tự viện trong tỉnh thảo luận sôi nổi, có nhiều đề xuất, ý kiến quan trọng.

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Quang lâm chứng minh và chủ tọa các buổi tọa đàm: HT. Thích Nguyên Phước, UVTT. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn, HT. Thích Viên Đạt, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Nguyên Huệ, Giáo phẩm Phật giáo Bình Định; HT. Thích Hạnh Bảo, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hoài Nhơn. 

Những buổi tọa đàm đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, giúp cho các ban chuyên môn có thêm ý hay để lập ra phương hướng hoạt động Phật sự trong 6 tháng cuối năm cũng như lâu dài.  

Hình ảnh về buổi Tọa đàm trong hai ngày qua: 

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thích Đàm Mơ và Người Qua Đường, mọi người đang đứng và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Khoi Nguyen Dinh, Nguyễn Đức Dũng và Chùa Minh Tịnh, mọi người đang đứng, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thích Đàm Mơ và Khoi Nguyen Dinh, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Thích Đàm Mơ, bộ vét

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Không có mô tả ảnh.

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Người Qua Đường, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: Thích Đồng Thành, đang đứng và bộ vét

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, bàn, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, bao gồm Hải Long Tự, Vạn Tịnh, Vien Ngo, Thích Đồng Thành và Thích Tuệ Quang, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 21 người, bao gồm Thích Giác Phước, Ahimsa Bất Hại và Thích Quang Tịnh, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, bao gồm Khoi Nguyen Dinh, Hải Long Tự và Thich Dam Thanh, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thích Quảng Thức, Phan Dinh Chau và Thích Đàm Mơ, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thỏng Tay Vào Chợ, Chùa Minh Tịnh và Người Qua Đường, mọi người đang ngồi và bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Vien Ngo, Người Qua Đường và Thích Đàm Mơ, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Viên Chơn, hoa

 

-----

 

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thích Đàm Mơ, Chùa Minh Tịnh và Thích Giác Phước, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Người Qua Đường, hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Chùa Minh Tịnh, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

  

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Hải Long Tự và Thích Quảng Thức, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Người Qua Đường

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thích Đồng Thành, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, bao gồm Thích Đàm Mơ, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Quảng Tiến

 

Lên đầu trang