GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách giảng sư Ban hoằng pháp Bình Định

Phật giáo Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng trải qua thời gian khá dài thiếu điều kiện để cho Tăng Ni và Phật tử học và hành trì giáo pháp đúng như lời Phật dạy. Kể từ khi phong trào chấn hưng Phật giáo tại Việt Nam được thực hiện trong đó có sự đóng góp không nhỏ của chư tôn đức Bình Định, các trường lớp đã được mở ra để đào tạo Tăng Ni một cách nghiêm túc, tam tạng kinh điển đã được dịch sang Việt gần như đã hoàn chỉnh. Đây là một phước báu cho Tăng Ni và Phật tử Việt Nam hiện tại.

Cùng với việc đào tạo chư Tăng Ni, Phật giáo cũng rất quan tâm đến hàng Phật tử tại gia cho nên các lớp giáo lý được mở ra nhiều nơi, băng đĩa thuyết pháp được phổ biến rộng rãi và rất đa dạng.

Tại Bình Định, nhiều đạo tràng và các khóa tu đã được chư tôn đức ở các tự viện mở ra để cho Phật tử tại gia học giáo pháp và hành trì.

Thực hiện chỉ đạo của Ban hoằng pháp Trung ương và trên tinh thần phụng sự chúng sanh, Ban hoằng pháp Phật giáo Bình Định xin đăng danh sách giảng sư nhằm mục đích giới thiệu giảng sư để cho các đạo tràng, các tự viện có nhu cầu thì dễ dàng thỉnh mời.

Chư tôn đức có khả năng thuyết giảng nhưng không có trong danh sách này có thể bổ sung bằng cách gởi thông tin về email của Ban TTTT PG Bình Định là: thongtintruyenthongpgbd@gmail.com để cập nhật.

Dưới đây là danh sách các vị giảng sư trong Ban hoằng pháp PG tỉnh:

 

SỐ TT

ĐẠO HIỆU

TRÚ XỨ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

ĐĐ. Thích Nhuận Huệ

Trụ trì Tổ đình Long Đức, H. Phù Cát

01695878899

2

ĐĐ. Thích Hạnh Chơn

Trụ trì Tổ đình Minh Tịnh, Tp. Quy Nhơn

0909816875

3

ĐĐ. Thích Đồng Hội

Trụ trì chùa Hưng Quang, Tx. An Nhơn

0986755925

4

ĐĐ. Thích Đồng Thành

Trụ trì chùa Phổ Quang, H. Tây Sơn

01689302277; 01262643623

5

SC. TN. Minh Lạc

Trụ trì chùa Khánh Sơn, H. Phù Cát

0986064578

6

ĐĐ. Thích Nhuận Nghĩa

Trụ trì chùa An Thái, H. Hoài Nhơn

0905230939

7

ĐĐ. Thích Vạn Thuận

Thường trú chùa Vân Sơn, H. Tuy Phước

0905615575

8

ĐĐ. Thích Vạn Tịnh

Trụ trì chùa Vân Sơn, H. Tuy Phước

0989044622

9

ĐĐ. Thích Hồng Lý

Trụ trì chùa Viên Giác, H. Hoài Ân

0909488345

10

ĐĐ. Thích Quang Sơn

Trụ trì chùa Đại Quang, H. Vĩnh Thạnh

0968700079; 0914013573

11

ĐĐ. Thích Nhuận Hưng

Trụ trì chùa  Thiên Phước, H. Tây Sơn

0937436977

12

ĐĐ. Thích Đồng Niệm

Trụ trì chùa Thắng Quang, H. Hoài Nhơn

0905632321

13

ĐĐ. Thích Thị Thuận

Trụ trì chùa Tường Vân, TT. Bình Dương, H. Phù Mỹ

0938631691

14

ĐĐ. Quảng Nghiêm

Trụ trì Tổ đình Linh Phong, H. Phù Cát

0916653204

15

ĐĐ. Thích Đồng Lực

Thường trụ chùa Thiên An, Tx. An Nhơn

0965677048

16

ĐĐ. Thích Vạn Phương

Trụ trì chùa Nhơn Hòa, H. Tuy Phước

0914907974

17

ĐĐ. Thích Vạn Giáo

Trụ trì chùa Bửu Liên, H. Tuy Phước

0905714379

18

ĐĐ. Thích Vạn Hiển

Trụ trì chùa Quan Âm, H. Phù Mỹ

0905401826

19

ĐĐ. Thích Vạn Kim

Chùa Gia Khánh, H. Tuy Phước

0935513160; 0983285625

20

ĐĐ. Thích Quảng Hưng

Trụ trì chùa Trường Lưu, Tx. An Nhơn

0909359576

21

ĐĐ. Thích Đồng Hảo

Trụ trì chùa Huệ Quang, H. Hoài Nhơn

0909553346

22

ĐĐ. Thích Nhuận Thịnh

Trụ trì chùa Pháp Âm. H. Vân Canh

0933185157

23

ĐĐ. Thích Quảng Nhuận

Trụ trì chùa Bình Sơn, H. Hoài Ân

0982074472

24

ĐĐ. Thích Đức Trí

Trụ trì chùa Thiên Quang, H. Tuy Phước

0963218991

25

ĐĐ. Thích Giác Sanh

Thường trú Tx. Ngọc Sơn, H. Tuy Phước

0169913008

26

ĐĐ. Thích Nhựt Phương

Thường trú chùa Từ Quang, H. Phù Cát

0928782855

27

ĐĐ. Thích Quảng Dũng

Trụ trì chùa Dương Hòa, H. Hoài Nhơn

0973394379

28

ĐĐ. Thích Thị Hòa

Trụ trì chùa Linh Sơn, xã  Nhơn Hội, Tp. Quy Nhơn

0942223579

29

SC. TN. Minh Từ

Trụ trì Tịnh Thất Pháp Minh, Tx. An Nhơn

0964103677

30

SC. TN. Huệ Tín

Trụ trì chùa Thường Quang, H. Hoài Ân

0977067598

31

SC. TN. Minh Thức

Thường trú chùa Tâm Ấn, Tp. Quy Nhơn

0944494055

 

 Ban HPPGBĐ

 

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang