GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lịch giảng mùa Phật đản của Ban Hoằng Pháp Tỉnh

LỊCH GIẢNG MÙA PHẬT ĐẢN – PL. 2563 – DL. 2019 CỦA BAN HOẰNG PHÁP (BHP) TỈNH BÌNH ĐỊNH
- Từ ngày mùng 1 đến 13/04/Kỷ Hợi: nhận đăng ký dự thi Thiết kế vườn Lâm-tỳ-ni tại tư gia qua email: banhoangphappgbd@gmail.com hoặc zalo: Phuc Hue (0395.87.88.99).
                                                  ♦ Ngày 12/5/2019 (mùng 8/4):
+ 9 giờ 30’, giảng tại Lễ đài BTS H. Hoài Ân, chùa Viên Giác. Giảng sư: ĐĐ. Thích Hồng Lý, Trưởng BTS H. Hoài Ân, Ủy viên BHP tỉnh.
+ 20 giờ, giảng tại Lễ đài chính của BTS tỉnh. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Hội, Phó ban Thường trực BHP tỉnh.
+ 20 giờ, giảng tại Lễ đài BTS H. Tây Sơn, chùa Phổ Quang. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Thành, Chánh Thư ký BHP tỉnh.
                                                   ♦ Ngày 14/5/2019 (mùng 10/4):

+ 19 giờ 30', giảng tại chùa Pháp Âm, H. Vân Canh. Giảng sư: ĐĐ. Thích Nhuận Huệ, Trưởng BHP tỉnh.
                                                   ♦ Ngày 15/5/2019 (11/4):

+ 19 giờ, BHP tổ chức tọa đàm tại Lễ đài chính của BTS tỉnh, chủ đề: “Nguyên tắc xây dựng gia đình hạnh phúc theo lời Phật dạy”. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Thành, Phó ban Thường trực BTS tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Duy, Trụ trì TĐ Long Khánh; ĐĐ. Thích Hạnh Chơn, Trưởng ban TTTT tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Huệ, Trưởng BHP tỉnh; MC: ĐĐ. Thích Đồng Thành, Chánh Thư ký BHP tỉnh.
                                                   ♦ Ngày 16/5/2019 (12/4):
+ 19 giờ, giảng tại Lễ đài BTS Tx. An Nhơn, chùa Thiên An. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Lực, Ủy viên BHP tỉnh.
+ 19 giờ, giảng tại chùa An Long, Tp. Quy Nhơn. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Ngữ, Ủy viên BHP tỉnh.
                                                   ♦ Ngày 18/5/2019 (14/4):
+ 14 giờ, giảng tại TĐ Long Đức, H. Phù Cát. Giảng sư: ĐĐ. Thích Nhuận Huệ, Trưởng BHP tỉnh.
+ 18 giờ, giảng tại Lễ đài BTS H. Phù Cát, chùa Long Hoa. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Thành, Chánh Thư ký BHP tỉnh.
+ 19 giờ, giảng tại Lễ đài BTS H. Tuy Phước, chùa Gia Khánh. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Lực, Ủy viên BHP tỉnh.
+ 20 giờ, giảng tại Lễ đài BTS H. Tây Sơn, chùa Phổ Quang. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Thành, Chánh Thư ký BHP tỉnh.
+ 20 giờ 15' đến 21 giờ 30': giảng tại Lễ đài BTS tỉnh. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Thành, Phó Thường trực BTS tỉnh).
+ 21 giờ 40': BHP tỉnh trao giải Hội thi thiết kế vườn Lâm-tì-ni tại tư gia tại Lễ đài BTS tỉnh.
                                                   ♦ Ngày 19/5/2019 (15/4):
+ 19 giờ, giảng tại Lễ đài BTS Tx. An Nhơn, chùa Thiên An. Giảng sư: ĐĐ. Thích Đồng Thành, Phó Thường trực BTS tỉnh.
+ 19 giờ 30', giảng tại Lễ đài BTS Tp. Quy Nhơn, TĐ Minh Tịnh. Giảng sư: ĐĐ. Thích Hạnh Chơn, Phó Ban TT BTS TP. Quy Nhơn, Trưởng ban TTTT, Phó BHP tỉnh.

Lên đầu trang