GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hoài Ân: Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni cúng dường Đức Phật

Thực hiện cuộc thi thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni do Ban hoằng pháp tỉnh Bình Định tổ chức, huyện Hoài Ân có 30 nhà Phật tử tham gia.

Vào sáng ngày 11 tháng 4 năm Mậu Tuất, Ban hoằng pháp huyện Hoài Ân đã cử 3 đoàn đi chấm điểm các tác phẩm thiết trí tại các nhà Phật tử.

Các vườn Lâm-tỳ-ni đạt theo các tiêu chí Ban hoằng pháp đưa ra gồm các vườn Lâm-tỳ-ni của Phật tử Nguyễn Thị Nhạn  pháp danh Nhuận Phi, Hoàng Xuân Thành pháp danh Hồng Tựu, Nguyễn Thị Hà pháp danh Đồng Hải.

Nhìn chung, tất cả vườn Lâm-tỳ-ni tại tư gia đều được thiết trí mang hình thức trang nghiêm, đẹp và mang ý nghĩa về ngày Đản sanh của đức Từ phụ. Các vườn Lâm-tỳ-ni đều được thiết trí hài hòa với khuôn viên của mỗi gia đình Phật tử.

Dưới đây là một số hình ảnh các vườn Lâm-tỳ-ni đạt giải:

 

 

 

 

 

 

PG Hoài Ân

 

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang