GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chương trình Đại giới đàn Trí Hải-Bích Liên 2020

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN TRỊ SỰ

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ HẢI-BÍCH LIÊN

Phật Lịch: 2564 - Năm Canh Tý - 2020

    

Ngày 1 tháng 6 năm Canh Tý (21/7/2020)

06 giờ 00     : Giới tử vân tập - nhận phù hiệu

07 giờ 00     : Ổn định - Bố trí nơi ăn ở

08 giờ 00     : Khảo thí:

  • Điểm danh
  • Công bố nội quy
  • Phát đề thi

11 giờ 00     : Ngọ trai

13 giờ 30     : Phân công trách nhiệm Giới tử

14 giờ 00     : Cung nghinh Chư Tôn Hòa Thượng Chứng minh - Hòa Thượng Đường Đầu - Thập sư - Chức sự Đạo tràng

16 giờ 00     : Lễ dâng y

17 giờ 00     : Dược thực

18 giờ 00     : Thỉnh Dẫn lễ

18 giờ 30     : Lễ Cung an chức sự

19 giờ 00     : Thập sư Ni cầu giới

20 giờ 00     : Khai đạo giới tử

22 giờ 00     : An tức     

 

Ngày 2 tháng 6 năm Canh Tý (22/7/2020)

03 giờ 20     : Thức chúng

04 giờ 00     : Khai Chung bảng

05 giờ 00     : Chấp tác

06 giờ 00     : Tiểu thực

08giờ00     : Cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm Chứng minh - Hội đồng Thập sư, Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni quang lâm

                     Cung đón quan khách - chư Thiện tín Phật tử

08 giờ 30     : Lễ Khai mạc Đại Giới đàn (có chương trình riêng)

10 giờ 00     : Cúng ngọ Phật

11 giờ 00     : Ngọ trai

12 giờ 00     : Chỉ tịnh

13 giờ 00     : Thức chúng

14 giờ 00     : Tụng luật

16 giờ 00     : Tấn đàn Sa di

17 giờ 00     : Dược thực

19 giờ 00     : Tấn đàn Tỳ kheo

22 giờ 00     : Hô canh niệm Phật - Tuần chiếu

 

Ngày 3 tháng 6 năm Canh Tý (23/7/2020)

03 giờ 20     : Thức chúng

03 giờ 30     : Hô canh niệm Phật

04 giờ 00     : Công phu khuya

06 giờ 00     : Tiểu thực

07 giờ 00     : Tấn đàn Tỳ kheo

10 giờ 30     : Cúng ngọ Phật

11 giờ 00     : Ngọ trai

12 giờ 00     : Chỉ tịnh

13 giờ 00     : Thức chúng

14 giờ 00     : Tấn đàn Tỳ kheo

15 giờ 00     : Giảng giới Tỳ kheo

16 giờ 30     : Chánh pháp Yết ma cho Tỳ kheo Ni

17 giờ 00     : Dược thực

19 giờ 00     : Tấn đàn Bồ tát xuất gia

20 giờ 00     : Thuyết pháp

22 giờ 00     : Hô canh niệm Phật - Tuần chiếu

 

Ngày 4 tháng 6 năm Canh Tý (24/7/2020)

03 giờ 20     : Thức chúng

04 giờ 00     : Hô canh niệm Phật

05 giờ 00     : Chấp tác

06 giờ 00     : Tiểu thực

08 giờ 00     : Truyền giới Thập thiện

09 giờ 30     : Truyền giới Bồ Tát tại gia

10 giờ 30     : Cúng ngọ Phật

11 giờ 00     : Giảng giới Bồ Tát tại gia - Ngọ trai

12 giờ 00     : Chỉ tịnh

13 giờ 00     : Thức chúng

14 giờ 00     : Đăng đàn Chẩn tế

17 giờ 30     : Dược thực

20 giờ 00     : Thọ hương

22 giờ 00     : Hô canh niệm Phật - Tuần chiếu

 

Ngày 5 tháng 6 năm Canh Tý (25/7/2020)

03 giờ 20     : Thức chúng

04 giờ 00     : Hô canh niệm Phật

05 giờ 00     : Chấp tác

06 giờ 00     : Tiểu thực

08 giờ 00     : Cung thỉnh Chư Tôn Giáo Phẩm Chứng minh - Hội đồng Thập sư, Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni quang lâm

08 giờ 30     : Lễ Bế mạc Đại Giới Đàn (có chương trình riêng)

10 giờ 00     : Hoàn mãn

Cung tiễn Hội đồng Thập sư, Chư Tôn Giáo phẩm,

Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni hồi quy bổn tự.

 

BAN KIẾN ĐÀN

ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ HẢI - BÍCH LIÊN

{{Lang.comments}} Facebook

Lên đầu trang